top of page

Styrehonorar: Hva kan du egentlig forvente?

Alt du trenger å vite om styrehonorar i boligselskap, inkludert vanlige beløp, skatteregler og utbetaling.

Sist oppdatert:

19. jun. 2024

Dette får du vite om styrehonorar:Hva er styrehonorar?


Styrehonorar er betalingen medlemmene av boligselskapets styre får for jobben de gjør - noen kaller det godtgjørelse. 


Styrets arbeid innebærer å ta beslutninger, representere boligselskapet og organisere fellesoppgaver. Betalingen kan variere, avhengig av størrelsen på boligselskapet og hvor mye arbeid som gjøres.Hvor mye er vanlig å få i styrehonorar?


Mange styremedlemmer lurer på hva som er en vanlig godtgjørelse for deres innsats. 


En tommelfingerregel er å beregne rundt kr 1000 per enhet i boligselskapet.


Dette er et generelt utgangspunkt, men det finnes variasjoner basert på faktorer som størrelse, oppgavens kompleksitet og økonomisk situasjon.


For å gi deg en referanse, har vi blant boligselskapene som OBF forvalter, regnet på gjennomsnittet.  


I gjennomsnittsberegningen nedenfor har vi valgt å ekskludere selskapene som ikke har utbetalt styrehonorar, og boligselskap som betaler for ekstern styreleder. Videre har vi fordelt dem opp i små, mellomstore og store boligselskaper.


Gjennomsnittlig styrehonorar

1 – 35 enheter: Kr 2.199 per enhet

36 – 70 enheter: Kr 1.751 per enhet

71 eller flere enheter: Kr 1.453 per enhetHusk at disse tallene kun er veiledende, og honorarene kan variere betydelig. Noen boligselskaper gir ingen honorarer, mens andre tilbyr høyere satser eller spesielle ordninger for eksterne styreledere.Når vedtas styrehonorar?


Spørsmålet om godtgjørelse til styret behandles på årsmøtet eller generalforsamlingen. 


Her blir det foreslåtte beløpet diskutert, eventuelt endret, og til slutt vedtatt. Det er viktig å inkludere godtgjørelsen som en egen post på møteagendaen for å sikre en grundig diskusjon og beslutning. 


Styrets arbeidsoppgaver og innsats i løpet av året bør også formidles, slik at medlemmene har en klar forståelse av hvorfor beløpet er foreslått.Hvordan fordele styrehonorar?


Fordelingen av styrehonorar mellom styrets medlemmer kan variere, men det er vanlig at styreleder mottar en større andel.


Dette begrunnes ofte med at styreleder har en mer omfattende arbeidsmengde og flere ansvarsområder. De øvrige styremedlemmene deler gjerne på en mer lik andel, mens varamedlemmer kan motta en mindre godtgjørelse for deltakelse i møter. I enkelte tilfeller kan tidligere fastsatte fordelinger fra tidligere perioder påvirke hvordan styrehonoraret fordeles. 


Det er viktig å dokumentere og kommunisere fordelingen klart til alle medlemmene i forkant av årsmøtet eller generalforsamlingen.Skatt på styrehonorar


Styrehonorarer er skattepliktige. 


Beløp opp til kr 1000,- er skattefrie, mens høyere beløp beskattes som biarbeidsgiver.


Styremedlemmer må rapportere honorarer over grensen som lønnsinntekt. Skatteprosenten varierer avhengig av individuell inntektssituasjon. 


Hvis du er usikker, kan det være lurt å kontakte Skatteetaten eller en skatterådgiver for å få riktig informasjon.Når utbetales styrehonorar?


Styrehonoraret blir vedtatt under årsmøtet eller generalforsamlingen, og etter dette fastsetter styret internt hvordan honoraret skal fordeles blant styremedlemmene.


Når selve utbetalingen av styrehonoraret finner sted, avhenger av flere faktorer:

 • Datoen for årsmøtet eller generalforsamlingen

 • Tilgjengeligheten av nødvendige opplysninger om styremedlemmene hos forretningsføreren

 • Forretningsførerens rutiner for utbetaling

 • Boligselskapets valg av utbetalingsfrekvens – månedlig, kvartalsvis eller årligUtbetaling av styrehonorar i OBF


Når styrehonoraret for ditt boligselskap utbetales, avhenger blant annet av når dere har avholdt årsmøtet/generalforsamlingen. Når beløpet er fastsatt og styret har fordelt honoraret, må det fylles ut og signeres et styrehonorarskjema i OBFportalen (også kjent som Styreportalen). Det er viktig at vi i OBFportalen har følgende opplysninger om mottaker av styrehonorar:

 • Navn

 • Fødsels- og personnummer

 • Beløp (andel av styrehonorar fordelt på styremedlemmer)

 • KontonummerStyrehonorar utbetales den 15. i måneden. Det forutsetter at styret har signert styrehonorarskjemaet i OBFportalen senest 5. den samme måneden. Oversender man skjemaet senere enn dette, kan man forvente å motta honoraret 15. påfølgende måned.Hvordan fylle ut skjema for styrehonorar?

Styrehonorarskjemaet finner dere i OBFportalen.


 1. Logg inn

 2. Velg «Økonomi» i den vertikale menyen til venstre

 3. Gå til «Godtgjørelser» i den horisontale menyen øverst

 4. Velg styrehonorar i fanen

 5. Klikk på «+ Nytt skjema for styrehonorar» og fyll inn informasjonen

 6. SignerØnsker du bistand med utbetaling av styrehonorar?


Som styremedlem i et boligselskap kan det være utfordrende å håndtere alle aspekter ved styrehonorar på egen hånd. 


I OBF er vi dedikerte til å bistå våre kunder i alle stadier av denne prosessen – enten det gjelder fastsettelse, utbetaling eller rapportering av styrehonorar. 


Ta gjerne kontakt med oss for å få skreddersydde løsninger som bidrar til en smidig og effektiv håndtering av styrehonorar i ditt boligselskap.


Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page