top of page
tilskuddsordninger.png

Tilskuddsordninger

Enten dere vurderer små eller store prosjekter, kommer økonomisk støtte uansett godt med. ​

Mange av tilskuddsordningene er kommunale, men det finnes også noen private aktører som byr på lignende muligheter. Ellers er hensikten den samme; senke terskelen for å gjennomføre prosjekter som bidrar til alt fra bedre energiutnyttelse til tryggere sykkelparkering. En gjenganger er at bærekraft står i fokus for tilskuddsordningene. Det skal med andre ord lønne seg å ta grønnere valg.

Tilskuddsordninger i bydelene

Det finnes også flere tilskuddsordninger innenfor de ulike bydelene, som blant annet frivillighetsmidler, bomiljøtilskudd og grønne midler. Se Oslo kommunes hjemmeside for mer informasjon. 

bottom of page