top of page

Hva er IN-ordning og lønner det seg?

Individuell nedbetaling av fellesgjeld kan virke attraktivt for mange. Hva bør du tenke over og finnes det ulemper?

Vi forklarer her hva IN-ordning er, hvilke fordeler og ulemper det kan gi og hvordan innbetalingen foregår.

Sist oppdatert:

27. desember 2021

I denne artikkelen får du svar på:


Hva er IN-ordning?

IN-ordning står for individuell nedbetaling av fellesgjeld, og dreier seg om hvordan du betaler ned fellesgjelden tilknyttet din leilighet.


Hva er fellesgjeld?

Dersom boligselskapet du bor i har fått nytt tak, ny fasade eller nye vinduer, har de trolig tatt opp fellesgjeld for å dekke disse kostnadene. Fellesgjelden fordeles på boenhetene og inngår i felleskostnadene du blir trukket månedlig. Om boligselskapet øker felleskostnadene, er det ofte et resultat av at et vedlikeholdsprosjekt er utført og at gjelden boligselskapet har felles, har økt.


Dersom du har penger til overs og ønsker å holde felleskostnadene på samme nivå som før, kan det å innfri din andel av fellesgjelden være en mulighet. Forutsetningen er at selskapet du bor i har etablert en avtale om såkalt «IN-ordning» med OBF.


Er det lurt å betale ned fellesgjelden?

Det du må være klar over når du har innfridd fellesgjelden din, er at det ikke er mulig å øke den igjen dersom du skulle få bruk for pengene - Innbetalingen er endelig og kan ikke reverseres. Når det er sagt, vil leiligheten være et mer attraktivt panteobjekt for et privat banklån.


Det er også viktig å vite at boligselskapet er ansvarlig for løpende betjening av lån som helhet overfor banken. Det at du har innfridd din andel av fellesgjeld fritar ikke for dette, men du har sikkerhet for din innfridde andel av lånet på lik linje med banken, det vil si gjennom pant av eiendommen.

Det er trygt å innfri sin andel av et IN-lån så lenge avtalene med OBF og banken er i orden.


Hva er fellesgjelden min?

OBF har til enhver tid oversikt over hva som utgjør din andel fellesgjeld. Restsaldo på fellesgjelden din får du opplyst ved henvendelse til OBF.


Ulemper med IN-ordning

For boligselskaper med en normalt sunn økonomi er konkursrisikoen tilnærmet lik null. Det er svært sjelden at boligselskaper går konkurs. Til tross for denne usannsynligheten, er det viktig å være klar over at det kan skje.


Felleskostnadene er sikret med legalpant på opptil to ganger folketrygdens grunnbeløp «2G» som p.t. vil utgjøre kr 212.798,-. I tillegg er det anledning for boligselskapet å tegne forsikring mot tap av felleskostnader. Forsikringen er ment å dekke den delen av felleskostnadene som ikke dekkes dersom boligen blir tvangssolgt. Det er også mulig for boligselskapet å være medlem av en sikringsordning.


Enda en potensiell ulempe er at man ved en eventuell konkurs, vil bli regnet som en kreditor – på lik linje med banken - dersom man har nedbetalt fellesgjelden sin. Det betyr at dersom pantet realiseres med tap, altså at salgssummen for hele borettslaget ikke dekker gjelden, vil tapet deles forholdsmessig mellom kreditorene.


For boligselskaper med over 70 % lånefinansiering anbefales ikke IN-ordning.


Hvordan foregår innbetaling?

Det er mulig å innfri hele eller deler av fellesgjelden på bestemte datoer. OBF hjelper deg med informasjon om dette slik at innbetalingen blir korrekt. Etter at innbetalingen er utført, vil den delen av de månedlige felleskostnadene som gikk med til å betjene gjeld bli redusert tilsvarende. Den reduserte fellesgjelden vil også fremkomme av din ligningsoppgave og ved utsendelse av boliginformasjon på din andel.


God likviditet er viktig dersom det i perioder forekommer mislighold av felleskostnadene. Jo flere som innbetaler sin andel av fellesgjelden, jo mer robust blir boligselskapets økonomi.


Godt å vite!

En borettslagsleilighet blir ikke til en eierseksjon selv om fellesgjelden innfris.


Hvordan får man IN-ordning?

Det er boligselskapet som kan velge å etablere IN-ordning. Dersom boligselskapet du bor i ikke har etablert dette, kan det vedtas og stemmes over, ved generalforsamling/årsmøte.


Har du spørsmål om IN-ordning?

Ta gjerne kontakt med oss i OBF dersom du har spørsmål om IN-ordning.

Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page