top of page

Passivhus: Alt du trenger å vite som boligeier

Utforsk den spennende verdenen av passivhus, hvor lavere energikostnader og høy komfort møtes. Bli kjent med hvordan dette bærekraftige alternativet kan forvandle din boligopplevelse!

Sist oppdatert:

4. jul. 2024

Dette får du vite om passivhus: 


 1. Hva er et passivhus?  

 2. Hva er fordelene med å bo i et passivhus?  

 3. Eksempler på passivhus i Norge  

 4. Hvordan defineres et passivhus i henhold til Norsk Standard 3700?  

 5. Hva er forskjellen på passivhus, nullhus og plusshus?  

 6. Passivhus vs. Aktivhus 

 7. Hvordan fungerer isolasjon i et passivhus? 

 8. Hvordan sikrer man god ventilasjon i et passivhus?  

 9. Hva er fordelene med å bruke Breeam for vurdering av passivhus?  

 10. Hvor mye strøm bruker et passivhus?  

 11. Hva er utfordringene og ulempene med passivhus?  

 12. Hvordan kan du optimalisere energibruken i et passivhus?  

 13. Hvordan sikrer du at ditt passivhus oppfyller alle krav?  

 14. FAQ om passivhus Hva er et passivhus? 


Et passivhus er en bolig som er konstruert for å være ekstremt energieffektivt, med fokus på å minimere behovet for oppvarming og kjøling. Konseptet stammer fra Tyskland på 90-tallet, og har siden blitt en internasjonal standard for energieffektive bygninger. 


Nøkkelfaktorer i et passivhus:  


 • Høy isolasjon:  

 

Vegger, tak og gulv i et passivhus har tykk isolasjon for å redusere varmetap. Dette bidrar til å holde temperaturen inne stabil, uavhengig av værforholdene ute. 

 

 • Lufttetthet:  

 

Passivhus har svært høy lufttetthet, noe som betyr minimal luftlekkasje. Dette sikrer at den varme luften blir inne, og den kalde luften holdes ute. 

 

 • Effektiv ventilasjon:  

 

Et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning er essensielt. Systemet sørger for at frisk luft kontinuerlig tilføres uten å miste varme fra inneluften. 

 

 • Energibesparende vinduer:  

 

Vinduer i et passivhus er vanligvis trippel-glasset med lav U-verdi, noe som betyr at de slipper ut svært lite varme. 

 

 • Solvarmeutnyttelse:  

 

Passivhus utnytter passiv solenergi ved å plassere vinduer strategisk for å maksimere solvarmeinnstråling om vinteren og minimere den om sommeren. 

 

 • Minimal energibruk:  

 

Et passivhus skal ikke bruke mer enn 15 kWh/m² per år til oppvarming. Samlet primærenergiforbruk (inkludert varmtvann og elektrisitet) skal være under 120 kWh/m² per år.  


Disse tiltakene sikrer at passivhus er betydelig mer energieffektive enn tradisjonelle bygninger, noe som resulterer i lavere energikostnader og et bedre inneklima for beboerne. 

 

 

Hva er fordelene med å bo i et passivhus? 


Å bo i et passivhus gir en rekke fordeler som både øker livskvaliteten og reduserer energikostnadene. Her er noen av de viktigste fordelene: 


Redusert energiforbruk og kostnader 


Passivhus bruker betydelig mindre energi til oppvarming og kjøling sammenlignet med tradisjonelle boliger. Dette betyr lavere energiregninger og mindre avhengighet av fossile brensler. Med et energibehov på kun 15 kWh/m² per år for oppvarming, reduserer passivhus husholdningens totale energiforbruk dramatisk. 


Høyere komfort 


Passivhus gir et jevnt og behagelig inneklima året rundt. Den høye isolasjonsgraden og effektiv ventilasjon sikrer stabile innendørstemperaturer uten trekk. Luftkvaliteten er også bedre på grunn av konstant tilførsel av frisk luft gjennom ventilasjonssystemet med varmegjenvinning. 


Bærekraft og miljøvennlig 


Passivhus er et viktig skritt mot bærekraftig bygging og reduserte klimagassutslipp. Ved å bruke mindre energi til oppvarming og kjøling, reduseres boligens karbonavtrykk betydelig. Dette bidrar til nasjonale og globale mål om reduserte klimagassutslipp. 


Langsiktig økonomisk besparelse 


Selv om byggekostnadene for et passivhus kan være høyere enn for en tradisjonell bolig, vil de reduserte energikostnadene over tid føre til betydelige økonomiske besparelser. I tillegg kan boligens verdi øke på grunn av dens energieffektive egenskaper, noe som kan være attraktivt ved fremtidig salg. 


Bedre inneklima og helse 


Den konstante tilførselen av frisk, filtrert luft i et passivhus reduserer risikoen for innendørs forurensning og allergier. Dette kan bidra til bedre helse for beboerne, spesielt for de med luftveisproblemer som astma og allergier. 


Økt bygningslevetid og mindre vedlikehold 


Passivhus er bygget med materialer og teknikker som sikrer høy kvalitet og holdbarhet. Dette betyr mindre behov for vedlikehold og reparasjoner over tid, noe som ytterligere reduserer kostnadene for boligeieren. 


Forutsigbare energikostnader 


Med de høye kravene til energieffektivitet i passivhus, er energikostnadene mer forutsigbare. Dette gir boligeiere bedre kontroll over sine økonomiske utgifter og beskytter mot svingninger i energipriser. 


Fremtidens byggestandard 


Passivhus representerer fremtidens byggestandard. Etter hvert som kravene til energiytelse og bærekraft i byggesektoren strammes inn, vil passivhus og lignende konsepter bli stadig mer vanlige. Å investere i et passivhus i dag er derfor en fremtidsrettet beslutning som er i tråd med kommende reguleringer og standarder. 


Å bo i et passivhus gir en rekke fordeler som både øker livskvaliteten og reduserer energikostnadene. Passivhus er en investering i både fremtiden og miljøet. Det gir både økonomiske og helsemessige fordeler.  

Eksempler på passivhus i Norge 


Enkeltstående hus 


Norges første sertifiserte passivhus, bygget i 2007 finner du i Sørumsand. Dette prosjektet besto av to leiligheter med et samlet areal på 322 m². Passivhuset i Sørumsand viser at det er mulig å oppnå høy energieffektivitet i norske klimaforhold. 


Borettslag 


Løvåshagen Borettslag i Bergen består av 28 leiligheter bygget etter passivhusstandard. Disse boligene er utstyrt med høyeffektiv varmegjenvinning fra ventilasjonsluften og god lufttetthet, som sikrer lavt energiforbruk og høy bokomfort. 


Byggefelt 


Miljøbyen Granåsen i Trondheim er Nordens største passivhusutbygging, med over 400 boliger inkludert eneboliger, rekkehus og leiligheter. Dette prosjektet viser at passivhuskonseptet kan skaleres opp til store boligområder, og bidrar betydelig til redusert energiforbruk og økt bærekraft. 


Disse eksemplene illustrerer hvordan passivhusstandardene kan implementeres i ulike typer boligprosjekter over hele Norge, og demonstrerer fordelene med denne energieffektive byggemetoden. 

 


Hvordan defineres et passivhus i henhold til Norsk Standard 3700? 


Norsk Standard NS 3700 definerer et passivhus som en bygning med svært lavt energiforbruk, hvor det meste av oppvarmingsbehovet dekkes av solinnstråling og intern varmegenerering. Her er de viktigste kriteriene som må oppfylles for å klassifisere en bygning som et passivhus: 


Lavt energiforbruk til oppvarming 

 

 • Maksimalt oppvarmingsbehov:  

 

Et passivhus skal ha et ekstremt lavt behov for ekstern oppvarming, vanligvis ikke mer enn 15 kWh/m² per år. 

 

God isolasjon og tetthet 

 

 • Høyisolerte bygningsdeler:  

 

Bygningsdeler som vegger, tak, og gulv må ha svært lav varmeledningsevne (lav U-verdi), vanligvis mindre enn 0,15 W/(m²K). 

 

 • Lufttetthet:  

 

Passivhus må være svært lufttette for å unngå varmetap gjennom utettheter. Dette krever grundig tetting av alle åpninger og ledd i bygningens konstruksjon, med en målt lekkasjetall på 0,60 h⁻¹ eller mindre ved 50 Pascal trykkforskjell (Blower Door Test)

 

Høyeffektiv ventilasjon med varmegjenvinning 

 

 • Balansert ventilasjon:  

 

Passivhus må være utstyrt med et balansert ventilasjonssystem som sikrer tilstrekkelig luftkvalitet samtidig som det minimaliserer varmetap gjennom ventilasjonsluften. 

 

 • Varmegjenvinning:  

 

Ventilasjonssystemet må ha en varmegjenvinningsgrad på minst 80%, slik at mest mulig av varmen i uteluften gjenvinnes og brukes til å varme opp friskluften som kommer inn i bygningen. 

 

Solvarmeutnyttelse og energieffektive belysnings- og apparatsystemer 

 

 • Solinnstråling:  

 

Passivhus bør være optimalisert for å utnytte solvarme gjennom gode solinnstrålingsforhold og riktig plasserte vinduer og solskjerming. 

 

 • Energieffektive belysnings- og apparatsystemer:  

 

Bygningen bør være utstyrt med energieffektive belysnings- og apparatsystemer for å minimere elektrisitetsforbruket.  


Disse kriteriene sikrer at passivhus oppnår en ekstremt høy energieffektivitet og dermed reduserer både energikostnader og miljøpåvirkning. Ved å oppfylle NS 3700-standarden, kan passivhus gi et komfortabelt og sunt inneklima samtidig som de bidrar til en bærekraftig fremtid. 

 

Hva er forskjellen på passivhus, nullhus og plusshus? 


Passivhus, nullhus og plusshus representerer ulike nivåer av energieffektivitet og bærekraftighet i bygninger. Her er de viktigste forskjellene mellom dem: 


Passivhus: 

 

 • Energieffektivitet:  

 

Passivhus er designet for å minimere behovet for ekstern oppvarming og kjøling gjennom bruk av høyisolerte bygningsdeler, lufttetthet og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. 

 

 • Energiforbruk:  

 

Passivhus har et svært lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling, vanligvis ikke mer enn 15 kWh/m² per år. 

 

 • Miljøvennlighet:  

 

Passivhus reduserer miljøpåvirkningen ved å redusere behovet for fossilt brensel og elektrisitet til oppvarming og kjøling. 

 

 • Komfort:  

 

Passivhus gir et komfortabelt inneklima med jevn temperaturfordeling og god luftkvalitet. 

 

Nullhus: 

 

 • Energiforbruk:  

 

Nullhus tar energieffektiviteten til et nytt nivå ved å produsere like mye energi som de forbruker over året. Dette oppnås vanligvis gjennom bruk av fornybare energikilder som solenergi, vindkraft og geotermisk energi. 

 

 • Nettobalanse:  

 

Nullhus har en nettobalanse på null når det gjelder energiforbruk og produksjon, og kan derfor betraktes som energinøytrale. 

 

 • Bærekraft:  

 

Nullhus bidrar til å redusere behovet for ekstern energiforsyning og reduserer dermed miljøbelastningen på lang sikt. 

 

Plusshus: 

 

 • Energiforbruk:  

 

Plusshus går enda lenger enn nullhus ved å produsere mer energi enn de forbruker over året. Dette overskuddet kan deretter mates tilbake til strømnettet og bidra til å forsyne andre bygninger eller infrastruktur. 

 

 • Aktiv energiproduksjon:  

 

Plusshus er utstyrt med energiproduksjonsanlegg som solcellepaneler, vindturbiner eller andre fornybare energikilder som muliggjør aktiv produksjon av energi. 

 

 • Miljøgevinst:  

 

Plusshus bidrar til å redusere behovet for fossile brensler og styrker den fornybare energisektoren ved å generere overskuddsenergi som kan deles med samfunnet. 

 

Disse forskjellene viser hvordan passivhus, nullhus og plusshus alle representerer viktige skritt mot mer bærekraftige og energieffektive bygninger, med ulike grader av ambisjon og ytelse når det gjelder å redusere energiforbruket og miljøpåvirkningen. 

 

mann og kvinne utenfor passivhus med kontrakt

Moderne passivhus gir komfort og lavt energiforbruk med innovative designløsninger.


Passivhus vs. Aktivhus 


Aktivhus og passivhus representerer to distinkte tilnærminger til energivennlige boligløsninger, hver med sine unike egenskaper og fordeler. Mens passivhus fokuserer på å minimere energiforbruket gjennom isolasjon og lufttetthet, tar aktivhuskonseptet et skritt videre ved å integrere aktive systemer for energiproduksjon og regulering. Aktivhus benytter seg ofte av solenergi, varmepumper og avanserte ventilasjonssystemer for å oppnå høy energieffektivitet, og samtidig sikre optimal komfort og luftkvalitet innendørs. Sammenligningen mellom disse tilnærmingene er avgjørende for å velge den mest passende løsningen basert på klimatiske forhold, lokale byggetradisjoner og økonomiske hensyn. Hvordan fungerer isolasjon i et passivhus? 


Isolasjon er en av de viktigste komponentene i et passivhus for å oppnå energieffektivitet og termisk komfort. Her er hvordan isolasjon fungerer i et passivhus: 


 • Tykkelse og materiale:  

 

Isolasjonen i et passivhus er vanligvis betydelig tykkere enn i konvensjonelle bygninger. Materialene som brukes kan variere, men vanlige valg inkluderer mineralull, cellulose, eller isolasjonsplater laget av polystyren eller polyuretan. 

 

 • Reduserer varmetap:  

 

Isolasjonen fungerer ved å redusere varmetapet gjennom bygningens yttervegger, tak og gulv. Dette skaper et varmeisolerende skall som holder på varmen om vinteren og reduserer varmeinngangen om sommeren. 

 

 • Utlekking av kuldebroer:  

 

Isolasjonen bidrar også til å redusere eller eliminere kuldebroer, som er områder der varme kan lekke ut eller kulde kan trenge inn gjennom bygningskonstruksjonen. Dette oppnås ved å sørge for kontinuerlig isolasjon rundt hele bygningskonstruksjonen. 

 

 • Kondenskontroll:  

 

Isolasjon spiller også en viktig rolle i å kontrollere kondens og fuktighet i bygningen. Ved å redusere varmetap gjennom bygningsdelene, reduseres risikoen for at fuktighet kondenserer på kalde overflater inne i bygget, noe som kan føre til muggvekst og andre fuktrelaterte problemer. 

 

 • Valg av isolasjonsnivå:  

 

Passivhusstandarder setter spesifikke krav til isolasjonsnivået i ulike deler av bygningen, inkludert vegger, tak, gulv og vinduer. Disse kravene tar sikte på å sikre at varmetapet gjennom bygningskonstruksjonen reduseres til et minimum, samtidig som det opprettholdes et godt inneklima.  


I et passivhus er isolasjonen derfor en sentral komponent for å oppnå både lavt energiforbruk og høy termisk komfort gjennom hele året. Ved å velge riktig isolasjonsmateriale og sikre god utførelse av isolasjonsarbeidet, kan man oppnå en effektiv og pålitelig varmeisolasjon som bidrar til å redusere energikostnadene og forbedre komforten for beboerne. 

 


Hvordan sikrer man god ventilasjon i et passivhus? 


Ventilasjon er avgjørende i et passivhus for å opprettholde god luftkvalitet og komfort for beboerne. Her er noen viktige måter å sikre god ventilasjon i et passivhus: 


 • Mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning (MVHR):  

 

Passivhus bruker vanligvis mekanisk ventilasjonssystemer med varmegjenvinning. Disse systemene trekker kontinuerlig frisk luft inn i boligen og fjerner brukt luft, samtidig som de overfører varmen fra luften til den friske luften som kommer inn. Dette bidrar til å opprettholde et godt inneklima samtidig som energiforbruket holdes lavt. 

 

 • Kontrollert luftstrømning:  

 

Ventilasjonssystemene i passivhus er nøye designet for å sikre kontrollert luftstrømning gjennom hele huset. Dette inkluderer riktig plassering av inntaks- og avtrekksventiler for å sikre effektiv distribusjon av frisk luft og avhending av brukt luft. 

 

 • Filtrering av luft:  

 

For å sikre god luftkvalitet, filtreres den friske luften som kommer inn i huset gjennom ventilasjonssystemet. Dette bidrar til å fjerne partikler, pollen og andre forurensninger fra luften, noe som er spesielt viktig for personer med allergier eller astma. 

 

 • Naturlig ventilasjon:  

 

I tillegg til mekanisk ventilasjon kan passivhus også dra nytte av naturlig ventilasjon gjennom strategisk plasserte vinduer, dører og ventilasjonsåpninger. Dette kan bidra til å øke luftkvaliteten og skape et behagelig inneklima uten behov for mekaniske systemer i perioder med mildt vær. 

 

 • Overvåkning av luftkvalitet:  

 

Noen avanserte passivhus kan være utstyrt med systemer for overvåkning av luftkvalitet, som kontinuerlig måler nivåene av CO2, fuktighet og andre forurensninger i luften. Dette gjør det mulig å justere ventilasjonssystemet etter behov for å sikre optimal luftkvalitet og komfort. 

 

Ved å implementere disse tiltakene kan man sikre god ventilasjon i et passivhus, noe som er avgjørende for å oppnå et sunt og komfortabelt inneklima samtidig som energiforbruket reduseres. Det er viktig å velge riktig ventilasjonssystem og sørge for riktig installasjon og vedlikehold for å opprettholde effektiv drift over tid. 

 

Hva er fordelene med å bruke Breeam for vurdering av passivhus? 


BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et anerkjent verktøy for å vurdere miljømessig ytelse og bærekraft i bygninger. Når det brukes til å evaluere passivhus, kan BREEAM gi flere fordeler: 


 • Helhetlig tilnærming:  

 

BREEAM gir en helhetlig tilnærming til bærekraftig bygging, som ikke bare fokuserer på energieffektivitet, men også tar hensyn til andre aspekter som materialvalg, avfallshåndtering, transport og innvirkningen på lokalsamfunnet. 

 

 • Troverdighet og anerkjennelse:  

 

BREEAM er internasjonalt anerkjent som et ledende verktøy for bærekraftig bygging. Ved å bruke BREEAM til å vurdere et passivhus, kan man demonstrere troverdighet og engasjement for miljøansvar, noe som kan være verdifullt for utviklere, investorer og boligeiere. 

 

 • Identifisering av forbedringsområder:  

 

Gjennom BREEAM-vurderingen kan man identifisere spesifikke områder hvor et passivhus kan forbedres for å oppnå høyere nivåer av miljømessig ytelse. Dette kan inkludere tiltak for å redusere avfall, bruk av mer bærekraftige materialer, eller implementere løsninger for å minimere miljøpåvirkningen av byggeprosessen. 

 

 • Benchmarking:  

 

BREEAM gir et rammeverk for å sammenligne ytelsen til et passivhus med andre bygninger og prosjekter. Dette kan hjelpe utviklere og eiere med å forstå hvor godt deres passivhus presterer sammenlignet med bransjestandarder, og identifisere områder hvor ytelsen kan forbedres. 

 

 • Kvalitetsstempel:  

 

Et passivhus som oppnår en høy BREEAM-rangering kan bruke dette som et kvalitetsstempel for å tiltrekke seg potensielle kjøpere eller leietakere. Et høyt BREEAM-resultat kan signalisere at passivhuset er bygget og driftet med hensyn til miljøet og bærekraft, noe som kan være et viktig konkurransefortrinn på eiendomsmarkedet. 

 

 • Langsiktig verdiskapning:  

 

Ved å bruke BREEAM for vurdering av passivhus, kan man legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning ved å redusere driftskostnader, øke eiendomsverdien og bidra til å bevare miljøet for kommende generasjoner.  


Gjennom å bruke BREEAM som verktøy for vurdering av passivhus, kan man oppnå flere fordeler som bidrar til å fremme bærekraftig byggepraksis, og sikre at passivhuset oppfyller høye standarder for miljømessig ytelse. 

 

Hvor mye strøm bruker et passivhus? 


Et passivhus er designet for å være svært energieffektivt, og bruker derfor betydelig mindre energi enn tradisjonelle boliger. Den spesifikke mengden strøm et passivhus bruker avhenger imidlertid av flere faktorer, inkludert størrelsen på bygget, klimaet i området, og de individuelle vanene til beboerne. 


Generelt sett bruker passivhus betydelig mindre strøm til oppvarming og kjøling sammenlignet med konvensjonelle boliger. Dette oppnås gjennom nøye isolasjon, høykvalitetsvinduer og dører, samt en tettsittende bygningskonstruksjon som reduserer varmetapet. I tillegg kan passivhus utnytte solenergi og intern varmeproduksjon fra elektriske apparater og mennesker til å bidra til oppvarmingen av hjemmet. 


Ifølge forskning og erfaringer fra passivhusprosjekter over hele verden, kan strømforbruket i et passivhus være opptil 90% lavere enn i konvensjonelle boliger. Dette betyr at passivhus har potensial til å betydelig redusere energiregningene til boligeiere og bidra til å minimere miljøpåvirkningen av boligdrift.  


For å få nøyaktige data om strømforbruket til et passivhus, anbefales det å installere energimålere og overvåkingssystemer som kan spore og analysere energiforbruket over tid. Dette vil gi boligeiere verdifull innsikt i hvordan de kan optimalisere energibruken ytterligere og sikre at passivhuset fortsetter å oppfylle sine energieffektive mål. 

 

Hva er utfordringene og ulempene med passivhus? 


Selv om passivhus har mange fordeler når det gjelder energieffektivitet og komfort, er det også noen utfordringer og ulemper som må tas i betraktning. 


 • Kostnader og investeringer:  

 

Byggingen av et passivhus kan være dyrere enn å bygge en konvensjonell bolig på kort sikt på grunn av de høyere kostnadene knyttet til spesialiserte materialer og teknologier som er nødvendige for å oppnå passivhusstandard. Selv om det kan gi langsiktige besparelser på energiregningene, kan de initiale investeringene være en hindring for noen boligeiere. 

 

 • Kompleksitet i design og bygging:  

 

Design og bygging av passivhus krever grundig planlegging og ekspertise for å oppnå riktig tetthet og isolasjon, samt for å sikre riktig ventilasjon og behagelig temperatur. Dette kan føre til økt kompleksitet under byggeprosessen og krever ofte spesialiserte entreprenører og fagfolk. 

 

 • Avhengighet av mekaniske systemer:  

 

Passivhus er sterkt avhengige av mekaniske systemer som ventilasjonssystemer og varmegjenvinningssystemer for å opprettholde god inneluftkvalitet og behagelig temperatur. Feil eller svikt i disse systemene kan føre til problemer som dårlig luftkvalitet eller temperatursvingninger. 


 • Behov for bevissthet og opplæring:  

 

Beboere i passivhus må være klar over hvordan de skal bruke og vedlikeholde huset for å opprettholde sin energieffektivitet. Dette kan inkludere å forstå hvordan man styrer ventilasjonssystemer, optimaliserer sollys og begrenser unødvendig energiforbruk. 

 

 • Begrensede designvalg:  

 

Noen ganger kan kravene til passivhusstandard begrense designvalgene for arkitekter og boligeiere, spesielt når det gjelder materialer og utforming av bygningen. 

 

Til tross for disse utfordringene, har passivhus vist seg å være en effektiv tilnærming til å redusere energiforbruket og oppnå høy komfort for beboerne. Med riktig planlegging, design og vedlikehold kan ditt passivhus skape en bærekraftig og behagelig boopplevelse. 

 

Hvordan kan du optimalisere energibruken i et passivhus? 


Selv om passivhus er designet for å være svært energieffektive, er det likevel muligheter for å optimalisere energibruken ytterligere. Her er noen tips for å maksimere energieffektiviteten i et passivhus: 


 • Optimaliser solinnstråling:  

 

Utform vinduer og takvinduer slik at de maksimerer naturlig lys og passiv soloppvarming om vinteren, samtidig som de begrenser overoppheting om sommeren. Bruk av solskjerming som persienner eller utvendige solskjermer kan bidra til å kontrollere sollys. 

 

 • Bruk energieffektive apparater:  

 

Velg hvitevarer og belysning med høy energieffektivitet, for eksempel LED-lys og hvitevarer med Energy Star-sertifisering. Disse apparatene bruker mindre strøm og reduserer dermed det totale energiforbruket i hjemmet. 

 

 • Varmegjenvinning:  

 

Installer et varmegjenvinningssystem for ventilasjon (balansert ventilasjon med varmegjenvinning - "F-ventilasjon") for å redusere varmetapet fra ventilasjon og opprettholde god inneluftkvalitet. Disse systemene utnytter varmen fra luften som forlater hjemmet for å forvarme frisk luft som kommer inn. 

 

 • Optimaliser varmesystemet:  

 

Velg et effektivt varmesystem, for eksempel en varmepumpe eller et vannbåret varmesystem, som kan levere varme jevnt og effektivt til hele huset. Riktig dimensjonering og balansering av varmesystemet er også viktig for å unngå overflødig energiforbruk. 

 

 • Overvåk energiforbruket:  

 

Installer et energiovervåkingssystem for å måle og analysere energiforbruket i sanntid. Dette kan hjelpe deg med å identifisere områder med unødvendig energiforbruk og finne tiltak for å redusere det.  


Ved å implementere disse tiltakene kan du ytterligere optimalisere energibruken i ditt passivhus og oppnå enda større besparelser på energiregningene samtidig som du opprettholder høy komfort for beboerne. 

 

Hvordan sikrer du at ditt passivhus oppfyller alle krav? 


For å sikre at ditt passivhus oppfyller alle kravene, er det viktig å følge nøye med under planleggings- og byggeprosessen. Her er noen trinn du kan ta for å sikre at ditt passivhus er i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter: 


 • Engasjer kvalifiserte fagfolk:  

 

Velg erfarne og kvalifiserte fagfolk, inkludert arkitekter, ingeniører og entreprenører, som har kunnskap om passivhusdesign og byggeteknikker. De vil kunne veilede deg gjennom prosessen og sikre at alle kravene blir oppfylt. 

 

 • Sørg for riktig prosjektering:  

 

Gjennomfør grundige energiberegninger og simuleringer i planleggingsfasen for å sikre at passivhusets design oppfyller kravene til energieffektivitet og behagelig temperatur. Dette inkluderer riktig dimensjonering av isolasjon, vinduer, ventilasjonssystemer og varmesystemer. 

 

 • Kvalitetssikre materialer og utførelse:  

 

Velg materialer av høy kvalitet med gode isolasjonsegenskaper og lav miljøpåvirkning. Sørg for at materialene installeres riktig og i samsvar med produsentens anbefalinger for å maksimere ytelsen og holdbarheten til bygningskallet. 

 

 • Utfør nødvendige tester og inspeksjoner:  

Utfør nødvendige tester og inspeksjoner underveis i byggeprosessen for å verifisere at passivhuset oppfyller kravene til lufttetthet, termisk ytelse og inneluftkvalitet. Dette kan omfatte blower door-tester for å måle luftlekkasjer og termografi for å identifisere varmetap. 


 • Sørg for dokumentasjon og sertifisering: 


  Samle all nødvendig dokumentasjon, inkludert tegninger, spesifikasjoner, testrapporter og sertifikater, som bekrefter at passivhuset oppfyller gjeldende standarder og forskrifter. Dette kan være nødvendig for å søke om byggetillatelse og eventuell sertifisering som Passivhusstandard eller BREEAM-sertifisering.  


Ved å følge disse trinnene nøye og samarbeide tett med kvalifiserte fagfolk, kan du sikre at ditt passivhus oppfyller alle kravene til energieffektivitet, komfort og bærekraftighet, og gir deg et sunt og behagelig bo- og arbeidsmiljø. 

 

FAQ 


 • Hva menes med passivhus?  

 

Et passivhus er en bygning med svært lavt energiforbruk som oppnår høy termisk komfort gjennom optimalisert isolasjon, balansert ventilasjon og utnyttelse av solenergi. 

 

 • Hvordan påvirker passivhus verdien på boligen?  

 

Et passivhus kan øke verdien på boligen din på lang sikt ved å redusere energikostnader og skape et mer behagelig inneklima, noe som kan tiltrekke seg kjøpere som er opptatt av energieffektivitet og bærekraft. 

 

 • Kan et passivhus kombineres med andre miljøvennlige tiltak?  

 

Ja, et passivhus kan kombineres med andre miljøvennlige tiltak som solenergi, grønne tak, regnvannshøsting og materialer med lav miljøpåvirkning for å ytterligere redusere miljøavtrykket og øke bærekraftigheten. 

 

 • Hvordan finner du sertifiserte passivhusbyggere?  

 

Du kan finne sertifiserte passivhusbyggere ved å kontakte lokale byggeorganisasjoner, arkitektfirmaer, eller søke gjennom sertifiseringsorganer som Norwegian Green Building Council (NGBC) eller Passivhus Norge. 

 

 • Er passivhus framtidens byggestandard i Norge?  

 

Passivhus representerer en stadig mer populær og fremtidsrettet byggestandard i Norge, spesielt med tanke på landets fokus på energieffektivitet, bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp. Det er forventet at antall passivhus vil øke betydelig i årene som kommer. 

 


Er du klar til å ta det neste steget mot et mer bærekraftig og komfortabelt hjem? 


Kontakt oss i OBF i dag for å få veiledning og hjelp i ditt boligselskap. La oss sammen skape en grønnere og mer energieffektiv fremtid for deg og din familie! Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page