top of page

Hvorfor samle regnvann? Praktiske tips for sameier og borettslag

Samle regnvann kan spare penger, beskytte miljøet og gi ekstra vannforsyning til hagen. Lær hvordan sameier og borettslag enkelt kan komme i gang med regnvannhøsting.

Sist oppdatert:

4. jul. 2024

Dette får du vite om å samle regnvann: 


 

 

Hva kan regnvann brukes til? 


Regnvann er en allsidig ressurs som kan brukes til en rekke formål i sameier og borettslag. Her er noen vanlige bruksområder for regnvann: 


Hagevanning: 


Regnvann kan brukes til å vanne plener, blomsterbed, busker og grønnsakshager, noe som sparer drikkevannet. 


Bilvask: 


Ved å bruke regnvann til bilvask, reduserer man bruken av behandlet vann. Dette er spesielt nyttig i perioder med vanningsforbud eller vannmangel. 


Rengjøring av utendørsarealer: 


Regnvann kan brukes til å rengjøre terrasser, oppkjørsler, gangveier og fasader. Dette bidrar til å spare drikkevann og redusere kostnadene. 


Vask av utstyr: 


Regnvann kan benyttes til rengjøring av hageredskaper, sykler og annet utstyr, noe som bidrar til å redusere vannforbruket. 


Brannslukking: 


I områder med store uteområder kan regnvann lagres og brukes som en ressurs i tilfelle brann. 


Kompostering: 


Fukt kompostbinger med regnvann for å opprettholde riktig fuktighetsnivå og fremme nedbrytningsprosessen. 


Vanningssystemer: 


Bruk regnvann i automatiserte vanningssystemer som dryppvanning eller sprinkleranlegg for effektiv vanning av hageområder. 

 


Hvorfor bruke regnvann? 


Kostnadsbesparelser: 

 

Reduserer behovet for kommunalt vann og dermed vannregningene. 

 

Miljøvennlig:  

 

Bruk av regnvann sparer på behandlet vann og reduserer belastningen på vannforsyningen. 

 

Selvforsyning:  

 

Gir en pålitelig vannkilde i perioder med tørke eller vanningsforbud. 

 

Bærekraft:  

 

Fremmer bærekraftige praksiser ved å utnytte naturlige ressurser mer effektivt. 

Ved å utnytte regnvann til disse formålene kan sameier og borettslag ikke bare oppnå økonomiske og miljømessige fordeler, men også bidra til en mer bærekraftig fremtid. 

 

Hva er fordelene med å samle regnvann? 


Å samle regnvann har flere betydelige fordeler for sameier og borettslag: 


Økonomiske besparelser:  

 

Ved å bruke regnvann til hagevanning og andre formål, kan boligselskaper redusere kostnadene knyttet til kommunalt vannforbruk. Dette kan bidra til lavere fellesutgifter. 

 

Miljøbevissthet:  

 

Regnvannssamling reduserer presset på lokale vannkilder og minimerer avrenning som kan forårsake oversvømmelser. Dette bidrar til bedre håndtering av vannressurser og økosystemer. 

 

Selvforsyning:  

 

Regnvann gir en ekstra vannkilde i perioder med tørke eller vanningsforbud, noe som sikrer at planter og grøntområder holdes ved like uten å bryte restriksjoner. 

 

Bærekraft:  

 

Bruk av regnvann fremmer bærekraftig praksis ved å redusere behovet for behandlet vann til formål hvor det ikke er behov for drikkevann. Dette støtter en mer bærekraftig bruk av ressurser. 

 

Økt bevissthet:  

 

Implementering av regnvannssamling kan øke beboernes bevissthet om vannforbruk og miljøvern, og oppmuntre til mer bærekraftige valg. 

 

dame med gule støvler og gul regnkåpe hopper i sølevann

Å samle regnvann kan gi økonomiske besparelser, miljøgevinster, selvforsyning, og fremme bærekraft.


Hva inneholder regnvann, og er det trygt? 


Regnvann er en naturlig vannkilde som kan variere i kvalitet avhengig av flere faktorer. For å forstå hva regnvann inneholder og hvor trygt det er, er det viktig å vurdere følgende aspekter: 


Komponenter i regnvann: 


Mineraler:  

 

Regnvann inneholder lave nivåer av oppløste mineraler som kalsium, magnesium og natrium. 

 

Organiske materialer:  

 

Små mengder organiske materialer som pollen, blader og andre plantepartikler kan finnes i regnvann. 

 

Forurensninger:  

 

I byområder kan regnvann inneholde spor av luftforurensninger som støv, sot og kjemikalier fra industriell aktivitet og kjøretøyutslipp. 

 

Mikroorganismer:  

 

Bakterier, alger og andre mikroorganismer kan være til stede, spesielt hvis vannet står ubehandlet over tid. 

 

Er regnvann trygt? 


Hagevanning:  

 

Regnvann er trygt for hagevanning, da planter ikke påvirkes negativt av de små mengdene forurensninger eller mikroorganismer. 

 

Bilvask og rengjøring:  

 

For rengjøringsformål som bilvask og vask av utendørsarealer, er regnvann også trygt å bruke. 

 

Drikkevann:  

 

Regnvann er generelt ikke anbefalt som drikkevann uten grundig behandling, som inkluderer filtrering, desinfeksjon og eventuell kokebehandling for å fjerne potensielle patogener. 

 

Forbedring av regnvannskvalitet: 


Filtrering:  

 

Bruk av filtre ved innsamlingspunkter, som takrenner, kan fjerne større partikler og rusk. 

 

Dekke til oppsamlingstanker: 

 

Sørg for at regnvannstanker er tett lukket for å forhindre inntrengning av dyr, insekter og rusk. 

 

Regelmessig rengjøring:  

 

Rengjør regnvannssystemer og tanker regelmessig for å hindre oppbygging av organisk materiale og mikroorganismer. 

 

 

Hvor rent er regnvann, og hvordan kan du teste det? 


Renheten i regnvann kan variere avhengig av lokale forhold, som forurensning i området og kvaliteten på tak og rennene hvor vannet samles. For å sikre at regnvannet du samler er av høy kvalitet, er det viktig å forstå hvordan du kan teste det og hvilke faktorer som påvirker renheten. 


Faktorer som påvirker renheten av regnvann: 


Luftforurensning: 

 

Regnvann kan fange opp forurensning fra luften, som støv, sot, og kjemiske stoffer fra industri og kjøretøy. 

 

Takmaterialer: 

 

Takmaterialene kan påvirke vannkvaliteten. For eksempel, asfaltshingel kan avgi kjemikalier, mens metalltak ofte gir renere vann. 

 

Takrenner og nedløpsrør: 

 

Skitne eller rustne takrenner og nedløpsrør kan tilføre rusk og forurensninger til regnvannet. 

 

Bakteriologisk testing: 


Send en vannprøve til et laboratorium for å teste for bakterier, som E. coli og coliforme bakterier. Dette er spesielt viktig hvis vannet skal brukes til toalettspyling eller andre formål der mennesker kan komme i kontakt med det. 


tønne med vann som drypper

Slik kan du teste renheten i regnvann for å sikre høy kvalitet.


Hvordan forbedre vannkvaliteten: 


Installere filtre: 

Bruk sediment- og karbonfiltre ved innsamlingspunktene for å fjerne partikler og kjemikalier. 

 

Rens tanken regelmessig: 

Rengjør regnvanntanken minst en gang i året for å fjerne slam og organisk materiale som kan samle seg. 

 

Bruk første-skyll-enheter: 

Disse enhetene leder den første mengden regnvann, som ofte inneholder flest forurensninger, bort fra lagringstanken. 

 


Hvordan brukes regnvann til hagevanning? 


Regnvann er en utmerket ressurs for hagevanning, og kan brukes på flere måter for å opprettholde vakre og sunne hager i sameier og borettslag. Her er noen praktiske måter å bruke regnvann til hagevanning: 


Direkte vanning: 


Regnvann kan samles i beholdere som regnvannstønner eller tanker og deretter brukes til å vanne planter direkte. 


Bruk en hageslange koblet til regnvannstanken for å vanne blomsterbed, busker og grønnsakshager. 

 

Dryppvanning: 


Et dryppvanningssystem kan kobles til regnvannstanken for effektiv og jevn vanning av planter. 


Dette systemet reduserer vannsløsing ved å levere vann direkte til plantenes røtter, noe som er spesielt nyttig i tørre perioder. 

 

Sprinklersystem: 


Installer et sprinklersystem som bruker regnvann fra tanken til å dekke større hageområder. 


Sørg for at systemet er justerbart for å unngå overflødig vanning og for å målrette bestemte områder. 

 

Vanning med kanner: 


Fyll vannkanner med regnvann og bruk dem til å vanne planter manuelt. 


Dette gir mer kontroll over vannmengden som hver plante får, spesielt for delikate eller nyplantede planter. 

 

Automatiserte systemer: 


Moderne regnvannssystemer kan integreres med automatiserte vanningskontrollere som justerer vanningsplaner basert på værforhold.


Dette sikrer optimal bruk av regnvann og reduserer risikoen for overvanning. 

 

Fordeler ved å bruke regnvann til hagevanning: 


Kostnadsbesparelser:  


Ved å bruke regnvann i stedet for kommunalt vann, reduserer du vannregningen. 

 

Miljøvennlig: 


Bruk av regnvann minimerer belastningen på kommunale vannsystemer og reduserer avrenning som kan føre til erosjon og forurensning. 

 

Plantehelse:  


Regnvann inneholder mindre kjemikalier som klor, som ofte finnes i behandlet vann, noe som er bedre for plantenes helse.  

Ved å implementere disse metodene kan ditt borettslag eller sameie dra nytte av regnvann til hagevanning på en effektiv og miljøvennlig måte. 

 

Er det lov å samle regnvann i Norge? 


Ja, det er lov å samle regnvann i Norge, og det er ingen generelle restriksjoner mot dette. Imidlertid er det viktig å være oppmerksom på noen juridiske aspekter og lokale bestemmelser som kan påvirke hvordan du kan samle og bruke regnvann i ditt borettslag eller sameie. 

 

Nasjonale retningslinjer: 

 

Det finnes ingen nasjonale lover som forbyr innsamling av regnvann. Regnvann anses som en fornybar ressurs som kan utnyttes for å redusere belastningen på kommunal vannforsyning. 

 

Plan- og bygningsloven: 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 28-6, skal tiltak ikke medføre fare eller vesentlig ulempe for helse, miljø eller sikkerhet. Dette innebærer at regnvannssystemer må installeres og vedlikeholdes på en måte som ikke skaper helserisiko eller miljøproblemer. 

 

Lokal regulering: 

 

Enkelte kommuner kan ha spesifikke forskrifter eller retningslinjer for installasjon og bruk av regnvannssamlingssystemer. Det er derfor viktig å sjekke med din lokale kommune for eventuelle krav eller anbefalinger. 

 

Noen kommuner kan tilby økonomisk støtte eller insentiver for installasjon av regnvannssystemer som en del av deres miljøsatsing. 

 

Helse- og sikkerhetsaspekter: 

 

Sørg for at systemene er sikret mot forurensning, spesielt hvis vannet skal brukes til mer enn bare hagevanning. 

 

Vann som samles fra tak bør filtreres for å fjerne blader, rusk og potensielle forurensninger før det lagres. 

 

 

Hva er vanningsforbud, og hvordan påvirker det deg? 


Vanningsforbud innføres ofte i perioder med vannmangel eller tørke for å bevare kommunens vannressurser. Slike forbud kan ha betydelige konsekvenser for sameier og borettslag som er avhengige av vann til hagevanning og andre utendørs aktiviteter.  

Her er noen viktige aspekter å være klar over:  


Definisjon av vanningsforbud: 

 

Vanningsforbud er restriksjoner på bruk av kommunalt vann til utendørs formål som vanning av plener, hager og bilvask. 

 

Disse forbudene innføres for å sikre tilstrekkelig vannforsyning til kritiske behov som drikkevann og sanitære formål. 

 

Hvordan påvirker vanningsforbud deg? 

 

Du må begrense eller stoppe bruken av kommunalt vann til vanning av hager og grøntområder. 

 

Bruk av regnvann til vanning er unntatt fra disse restriksjonene, noe som gjør regnvannssamling til en verdifull ressurs i tørre perioder. 

 

Manglende overholdelse av vanningsforbud kan føre til bøter eller andre sanksjoner fra kommunen. 

 

Fordelene med regnvann i perioder med vanningsforbud: 

 

Gir en alternativ vannkilde som kan brukes uten å bryte restriksjonene. 

 

Bidrar til å opprettholde sunne hager og grøntområder selv under vanningsforbud. 

 

Reduserer belastningen på kommunens vannforsyning, noe som hjelper fellesskapet som helhet. 

 

Ved å samle og bruke regnvann kan ditt borettslag eller sameie fortsette å opprettholde vakre uteområder uten å bekymre seg for vanningsforbud. Dette fremmer både bærekraft og samsvar av lokale vannforskrifter. 

 

Hvordan redusere overvann med regnvannshøsting? 


Overvann, eller regnvann som renner av harde overflater som tak og veier, kan forårsake flom, erosjon og forurensning av vannveier. Regnvannshøsting er en effektiv metode for å redusere disse problemene ved å samle og lagre regnvann for senere bruk.  

Her er noen måter regnvannshøsting kan bidra til å redusere overvann:  

 

Installering av regnvanntanker og tønner: 


Oppsamling:  


Ved å installere regnvannstanker eller tønner under nedløpsrør, kan regnvann samles opp og lagres i stedet for å renne bort. Dette reduserer volumet av overvann som trenger seg inn i avløpssystemer. 

 

Lagring:  

Disse tankene kan lagre store mengder vann som kan brukes til hagevanning, bilvask, og andre formål, noe som minimerer behovet for behandlet vann. 

 

 

Gjennomtrengelige overflater:  


Bruk av gjennomtrengelige materialer:  


Gjennomtrengelige overflater som grus, permeabel betong eller gressarmeringsstein kan brukes på oppkjørsler, stier og parkeringsplasser for å tillate vann å infiltrere jorden i stedet for å renne av. 

 

Reduksjon av hard overflate:  


Reduser mengden impermeable flater i ditt borettslag eller sameie ved å bruke permeable materialer, som vil bidra til å redusere overvann og forbedre grunnvannsreservoarer. 

 

Regnbed: 

 

Naturbaserte løsninger: 


Et regnbed er et beplantet område designet for å ta imot overvann fra tak, oppkjørsler og andre harde flater. Vannet infiltrerer jorden sakte, noe som reduserer mengden overvann og forbedrer vannkvaliteten. 

 

Estetisk verdi:  


Regnbed kan også tilføre estetisk verdi til landskapet, samtidig som de gir habitat for lokal flora og fauna. 

 

Grønne tak: 

 

Vegetasjon på tak:  


Grønne tak er dekket av vegetasjon og jord, noe som bidrar til å absorbere regnvann og redusere avrenning. De kan også isolere bygninger, redusere energikostnader og forbedre luftkvaliteten. 

 

Fordeler:  


Grønne tak forsinker avrenning, reduserer toppstrømninger under kraftige regnskyll og bidrar til å filtrere forurensninger fra regnvannet. 

 

 

Infiltrasjonsgrøfter og bassenger: 

 

Lokal infiltrasjon:  


Infiltrasjonsgrøfter og -bassenger er utgravde områder fylt med grus eller annet permeabelt materiale som tillater regnvann å infiltrere jorden sakte. De er effektive for å håndtere overvann fra større takflater og parkeringsplasser. 

 

Desentralisert løsning:  


Disse systemene kan plasseres strategisk rundt i borettslaget for å håndtere overvann lokalt og redusere belastningen på kommunale avløpssystemer. 

 


Hvordan samle opp regnvann fra nedløpsrør? 


Samling av regnvann fra nedløpsrør er en effektiv metode for å utnytte denne naturlige ressursen til hagevanning og andre bruksområder.  

Her er trinnene for hvordan du kan samle regnvann fra nedløpsrør: 

 

Velg riktig utstyr: 

 

Regnvannsamler:  


En regnvannssamler, også kjent som en diverter, er en enhet som kobles til nedløpsrøret og leder vann inn i en regnvannstank eller tønne. Velg en diverter som passer til størrelsen og materialet på dine nedløpsrør. 

 

Regnvanntønne eller tank: 


Velg en passende beholder basert på ditt vannbehov. Regnvannstønner og tanker kommer i ulike størrelser og materialer, som for eksempel plast, metall og tre. 

 

 

Hvordan installere en regnvannstønne eller regnvannstank? 


Å installere en regnvannstønne eller regnvannstank i ditt borettslag eller sameie kan være en enkel prosess med store fordeler.  

Følg disse trinnene for en vellykket installasjon: 

 

Velg en egnet plassering: 


 • Finn et sted under et nedløpsrør der vannet kan samles effektivt. 

 • Sørg for at området er stabilt og lett tilgjengelig for vedlikehold. 

 

Monter regnvannstønnen eller tanken: 


 • Følg produsentens anvisninger nøye for montering. 

 • Sørg for at tanken står på et stabilt underlag, for eksempel en sementblokk eller et stativ, for å unngå velting. 

 

Koble til nedløpsrøret: 


 • Bruk en regnvannssamler som kan kobles til nedløpsrøret for å lede vannet inn i tanken. 

 • Installer et filter i regnvannssamleren for å hindre blader og rusk i å komme inn i tanken. 

 

Installer et overløpssystem: 


 • Sørg for at regnvannstanken har et overløpssystem for å håndtere overskuddsvann under kraftige regnskyll. 

 • Koble overløpet til en infiltrasjonsgrøft eller et dreneringssystem for å unngå vannansamlinger rundt bygningen. 

 

Vedlikehold: 


 • Rengjør filteret regelmessig for å sikre optimal vannkvalitet. 

 • Sjekk tanken for eventuelle lekkasjer eller skader og reparer dem om nødvendig. 

 

 • Ved å følge disse trinnene kan du installere en effektiv regnvannstønne eller tank som vil bidra til å redusere vannforbruket og fremme bærekraftige vanningsmetoder i ditt borettslag eller sameie. 

 


Er du klar til å ta det neste steget mot en mer bærekraftig og økonomisk boligforvaltning?  


Hos OBF er vi eksperter på å hjelpe sameier og borettslag med å implementere smarte og effektive løsninger. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe ditt boligselskap. Våre rådgivere står klare til å bistå med skreddersydde råd og løsninger som passer akkurat dine behov.  


La oss sammen skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid! 
Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page