Image of a woman taking a photo.

Årshjulet – Hvilke frister gjelder?


Ettersom styrearbeidet blant annet innebærer å forholde seg til ulike frister, har vi samlet de viktigste for å gjøre hverdagen litt enklere. I denne artikkelen finner du en mal du kan laste ned og bruke som veiledning gjennom året. 

Publisert: 10.02.2022

Årshjulet, også kalt årsplanen, gir styret en oversikt over hva som skal utføres i løpet av året. Dette setter oppgavene i perspektiv og er en god veileder for hva som bør diskuteres på styremøtene, og ikke minst hva som bør forberedes. 

Eksempel:
Dersom dere utfører dugnad vår og høst, kan det være lurt å handle inn utstyr på forhånd, få oversikt over arbeidsoppgavene ved å hente inn forslag fra beboere/vaktmester, samt varsle beboer om fjerning av sykler. 
Nedenfor finner du vårt forslag til årsplan. Vi har valgt å dele opp årsplanen i fire faser – hver med tre måneders intervall. Vær obs på at noen av overgangene kan være flytende. Dersom dere ønsker å spe på med flere oppgaver, kan dere bruke denne som et utgangspunkt. Last ned malen herEksempler på egendefinerte punkter: 

 • Varsel om når og hvor beboer kan kaste juletreet
 • Vask av garasje
 • Varmeanlegg slås av/på
 • HMS-kontroller
 • 17. mai flaggheising
 • Tenning av julegran
 • Gjennomgang av boligselskapets avtaler
 • Avholde styremøter (egendefinert intervall)
 • Ferie


Kontrollspørsmål dere kan stille ved utbrodering av årsplanen:

 • Når på året skjer hva?
 • Hva skal styrene gjøre i de forskjellige fasene? 
 • Hvilke frister gjelder? 
 • Hva skal gjøres når? 
 • Hva skal avtroppende styre gjøre, og hva skal nyvalgt styre gjøre?