top of page

Hva er et årsregnskap? Når skal det leveres, av hvem og hvordan?

Forstå årsregnskapet for ditt boligselskap. I denne artikkelen forklarer vi hva et årsregnskap er, hvilke frister du må forholde deg til og hvilke krav som stilles av deg som styremedlem.

Sist oppdatert:

20. sep. 2023

Dette får du vite om årsregnskap:Hva er et årsregnskap?


Et årsregnskap er en økonomisk rapport som gir en oversikt over boligselskapets økonomi i løpet av et regnskapsår. Et regnskapsår for boligselskap strekker seg normalt fra 1. januar til 31. desember. 


Årsregnskapet inkluderer balansen, resultatregnskapet og notene til regnskapet. 


Årsregnskapet utgjør et viktig redskap som hjelper deg med å vurdere den økonomiske helsen til boligselskapet. Det gir styret og beboerne muligheten til å fatte velinformerte beslutninger når det kommer til selskapets økonomi.Krav og regler for årsregnskap i borettslag og sameier


I borettslag og sameier gjelder spesifikke krav og regler for årsregnskapet. Loven regulerer detaljene rundt hvordan årsregnskapet skal utarbeides og presenteres. Hovedtrekkene inkluderer:


Godkjenning på generalforsamlingen: 

Årsregnskapet må legges frem for generalforsamlingen, hvor beboerne har anledning til å gjennomgå og godkjenne det. Denne prosessen er avgjørende for åpenhet og demokrati i boligselskapenes økonomiske styring.


Revisjonsvurdering:

Selv om det ikke er en absolutt plikt, velger både borettslag og sameier ofte å revidere årsregnskapet med en uavhengig revisor. Dette tiltaket bidrar til å sikre regnskapets pålitelighet og integritet, og det gir beboerne trygghet.


Eierbrøk og fordeling: 

For borettslag er eierbrøken en sentral del av årsregnskapet, da den brukes til å fordele kostnader og inntekter blant beboerne. 


Sameier kan ha tilsvarende bestemmelser for å fordele kostnader basert på sameiebrøken.Årsregnskapets betydning for styret


Årsregnskapet spiller en avgjørende rolle for styret i et borettslag eller sameie. 


Det gir styret en innsikt i boligselskapets økonomiske helse og danner grunnlaget for viktige beslutninger. Her er noen måter årsregnskapet påvirker styrets arbeid:


  • Økonomisk oversikt: Årsregnskapet gir styret en oversikt over boligselskapets økonomi, inkludert inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Dette er essensiell informasjon for å kunne planlegge fremtidige tiltak og budsjetter.

  • Beslutningsgrunnlag: Styret bruker årsregnskapet som grunnlag for beslutninger om økonomiske disposisjoner. For eksempel kan det avgjøre behovet for økte felleskostnader eller godkjenne større investeringer i eiendommen.

  • Lovkrav og ansvar: Styret har et ansvar for å sørge for at årsregnskapet følger lovens krav og retningslinjer. Dette inkluderer å sikre at revisjonen, hvis gjennomført, er i tråd med regelverket.

  • Generalforsamlingen: Årsregnskapet presenteres og diskuteres vanligvis på generalforsamlingen. Styret må forberede seg godt for denne anledningen og kunne svare på spørsmål fra beboerne om økonomien i boligselskapet.

  • Transparens og tillit: Et nøye utarbeidet og revidert årsregnskap bidrar til å bygge tillit blant beboere. Det gir transparens og viser at styret tar økonomiforvaltningen på alvor.Når er fristen for å levere årsregnskap?


Årsregnskapet for boligselskapet skal være utarbeidet i henhold til regnskapsloven og godkjent av generalforsamlingen senest 31. juli.


Fristen for å utarbeide årsregnskapet er 30. juni. Når det er fastsatt av generalforsamlingen eller årsmøtet, skal det sendes til Regnskapsregisteret innen én måned, senest 31. juli. 


Det er viktig å overholde denne fristen for å unngå gebyrer og forsinkelser.


Regnskapsregisteret er en offentlig database i Norge administrert av Brønnøysundregistrene. Det inneholder årsregnskap og økonomisk informasjon for ulike typer selskaper og organisasjoner, inkludert borettslag og sameier.


Hva er konsekvensene av å levere sent?


Å levere årsregnskapet for boligselskapet innen fristen er av stor betydning. Forsinkelse kan få en rekke negative konsekvenser, inkludert:


1. Gebyrer: Dersom årsregnskapet ikke leveres i tide, pålegges boligselskapet forsinkelsesgebyrer. Det er Statens Innkrevingssentral som krever inn forsinkelsesgebyret.


2. Tap av rettigheter: Forsinkelse i innsendingen kan medføre at boligselskapet mister visse rettigheter, som for eksempel muligheten til å søke om offentlige tilskudd eller lån.


3. Negativ omtale: Forsinket innsending kan føre til negativ omtale av boligselskapet, spesielt hvis dette gjentas over tid. 


4. Juridiske konsekvenser: I alvorlige tilfeller kan forsinket innsending føre til juridiske konsekvenser, som sivile søksmål eller bøter.For å unngå disse problemene, er det viktig å ha gode rutiner for årsregnskapet og å sørge for at det blir levert innen fristen. 


Det kan være lurt å engasjere en regnskapsfører eller revisor som kan hjelpe med å sikre at alt blir gjort i tide og i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.

Hva skal sendes inn med årsregnskapet?


Når du sender inn årsregnskapet for boligselskapet, skal det inneholde: 


  • Resultatregnskap: Dette viser inntektene og kostnadene i løpet av året og gir en oversikt over selskapets økonomiske prestasjoner. 

  • Balanse: Balansen gir oversikt over selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital på en bestemt dato, vanligvis ved årets slutt.

  • Noter til årsregnskapet: Notene gir en detaljert forklaring på tallene i resultatregnskapet og balansen. De inkluderer også informasjon om viktige regnskapsprinsipper og estimater som er brukt.Disse dokumentene gir tilsammen en grundig oversikt over selskapets økonomiske situasjon og prestasjon, og de er nødvendige for å oppfylle kravene fra Brønnøysundregistrene. 


Vær obs på at kravene kan variere basert på selskapets størrelse og struktur, så det er alltid lurt å rådføre seg med en regnskapsfører eller juridisk ekspert som er kjent med selskapets spesifikke forhold.Hvordan unngå vanlige feil i årsregnskapet?


Nøyaktighet i årsregnskapet er avgjørende for et boligselskaps økonomiske helse. Her er noen tips for å unngå vanlige feil:


Riktig bokføring: Sørg for nøyaktig registrering av inntekter og utgifter.


Full dokumentasjon: Ha all nødvendig dokumentasjon i orden.


Korrekt eierbrøk: For borettslag, beregn eierbrøken riktig.


Vurder revisjon: Selv om det kanskje ikke er påkrevd, kan revisjon bidra til pålitelighet.


Fristoverholdelse: Lever årsregnskapet innen fristen.


Riktig klassifisering: Klassifiser inntekter og kostnader korrekt etter regnskapsstandarder.


Ekspertkonsultasjon: Hvis usikker, få hjelp fra regnskapseksperter.
Hvordan sendes årsregnskapet inn?

Innsendingen av årsregnskapet skjer via Altinn. 


Prosessen håndteres vanligvis av en profesjonell regnskapsfører, som sørger for at alle nødvendige dokumenter blir riktig utfylt og levert innen fristen. Hvordan få årsregnskapet godkjent på generalforsamlingen?


For å sikre godkjenning av årsregnskapet på årsmøtet eller generalforsamlingen i boligselskapet, er det viktig å presentere det på en måte som skaper tillit og forståelse blant beboerne. 


Sørg for å presentere årsregnskapet tydelig og forståelig, med grafiske illustrasjoner om nødvendig. Dette hjelper beboerne med å raskt absorbere informasjonen.


Vær forberedt på spørsmål og diskusjoner fra beboerne. Det er viktig å besvare spørsmål grundig og ærlig.


Oppmuntre beboerne til å komme med innspill og bekymringer. Dette viser at du tar deres synspunkter på alvor.


Hvis du har en uavhengig revisor, kan deres tilstedeværelse og støtte bidra til å øke tilliten til regnskapet.


Sørg for å dokumentere godkjenningen i generalforsamlingsprotokollen. Dette gir en offisiell rekord av beslutningen.Er du på jakt etter profesjonell regnskapsfører?


Med over 60 års erfaring som rådgiver for boligselskaper og sameier, tilbyr OBF ekspertise innenfor forvaltning og regnskapsførsel. 


Våre erfarne regnskapsførere er klare til å hjelpe deg med årsregnskap, budsjettplanlegging og andre økonomiske behov. 


Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud og la oss sikre en sunn økonomi for ditt boligselskap.

bottom of page