top of page

Fullmakt: Enkel og forståelig guide for boligeiere om stemmeregler

Fullmakt under generalforsamling og årsmøte kan være krevende å forstå. Denne guiden gir deg innsikt i bruken av fullmakter, samt viktige punkter å huske på i borettslag og sameier.

Sist oppdatert:

2. okt. 2023

Dette får du vite om fullmakt:Hva er en fullmakt?


En fullmakt er et skriftlig samtykke som tillater én person å utføre handlinger eller ta beslutninger på vegne av en annen.


Dette juridiske dokumentet gir fullmakten til å handle i samsvar med de definerte instruksjonene og myndighetene i fullmakten. 


Fullmakter brukes ofte i ulike sammenhenger for å delegere myndighet og forenkle prosesser, som for eksempel ved en generalforsamling eller årsmøte. Hva er forskjell på fullmaktsgiver og fullmektig?


Fullmaktsgiveren er den personen som gir bort retten til å handle på sine vegne.


Fullmektigen er den som mottar retten til å utføre disse handlingene for fullmaktsgiveren.Hvordan gi fullmakt til generalforsamling?


For å gi fullmakt til en generalforsamling, må man skriftlig dokumentere;

  • hvem man gir retten til å representere og stemme på ens vegne

  • spesifisere hvilke saker eller beslutninger fullmakten omfatter


Dette kan gjøres ved hjelp av et standard fullmaktsskjema eller en egen utformet erklæring.Kan man skrive fullmakt selv?


Ja, man kan absolutt skrive fullmakt selv. 


Det viktigste er at dokumentet klart angir hvilke rettigheter og myndigheter som overføres til fullmektigen, samt identifiserer både fullmaktsgiveren og fullmektigen. 


Det er imidlertid anbefalt å følge en anerkjent mal for å sikre at alle nødvendige detaljer er inkludert og for å unngå eventuelle misforståelser.Hvordan skrive en gyldig fullmakt? [gratis mal]


For å sikre at din fullmakt er gyldig og uten tvetydigheter, bør du sørge for at den inneholder visse grunnleggende elementer som identifikasjon av begge parter, den spesifikke myndigheten som er gitt, og eventuelle tidsbegrensninger for fullmakten. I tillegg er det viktig å ha klare instrukser om hva fullmektigen kan og ikke kan gjøre på dine vegne.


For å gjøre prosessen enklere for deg, har vi utarbeidet en gratis fullmakt mal som du kan laste ned og tilpasse etter dine behov. Denne malen følger de generelle retningslinjene og vil hjelpe deg å lage en fullmakt som er både gyldig og profesjonell.
Kan man stemme med fullmakt?


Ja, det er mulig å gi en annen person fullmakt til å representere deg på en generalforsamling eller årsmøte. 


En fullmakt kan være nyttig å benytte seg av når du av ulike grunner ikke har mulighet til å delta personlig på møtet. Det kan for eksempel være på grunn av reisehindringer, tidsbegrensninger eller andre forpliktelser.


Det er viktig å forstå at mens du kan tillate noen å stemme på dine vegne ved å gi dem fullmakt, kan du ikke gi dem instruksjoner om hvordan de skal stemme. Fullmektigen har en selvstendig beslutningsmyndighet når det gjelder avstemninger og beslutninger som tas under møtet. 


Derfor er det essensielt å velge en fullmektig som du har tillit til, og som du mener vil ta beslutninger som er i tråd med dine interesser og synspunkter. 


Å velge riktig fullmektig kan være avgjørende for å sikre at dine stemmer og meninger blir riktig representert på generalforsamlingen eller årsmøtet.Særtrekk ved fullmakt for generalforsamling i borettslag


I et borettslag kan en person møte og stemme med kun én fullmakt. Dette betyr at dersom flere beboere ønsker å la en annen person representere dem, må de sørge for at hver av dem velger en egen fullmektig.


I sameier og boligaksjeselskap er det derimot ingen begrensninger, og en person kan møte med et ubegrenset antall fullmakter. 


Som beboer eller medlem er det viktig å være oppdatert på disse reglene for å sikre gyldig representasjon.Vi hjelper deg med gjennomføring av generalforsamlingen


Usikker på fullmakter til generalforsamling eller årsmøte? 


OBF har mer enn 60 års erfaring med gjennomføring av generalforsamling og årsmøte.


Ta kontakt med oss for veiledning og sikre en problemfri avvikling for ditt borettslag eller sameie.

bottom of page