top of page

Valgkomité i borettslag og sameie: Alt du trenger å vite

Valgkomitéens betydning i boligselskapet: Lær hvordan den velges, hvilke oppgaver den har, og hvorfor den spiller en avgjørende rolle for fellesskapet.

Sist oppdatert:

19. jun. 2024

Dette får du vite om valgkomité:Hva er en valgkomité?


En valgkomité har til oppgave å identifisere passende kandidater til ulike verv, som styremedlemmer. 


Valgkomitéen er et demokratisk verktøy som bidrar til en ansvarlig og effektiv styring av boligselskapet. 


Valgkomitéens rolle og funksjon kan variere, men dens hovedmål er å foreslå kompetente personer som kan bidra til en vellykket drift av selskapet.Hvordan velges valgkomitéen?


Valgkomitéen velges vanligvis på årsmøtet eller generalforsamlingen i boligselskapet. 


Medlemmene nomineres og velges gjennom en avstemning eller en beslutning ved flertall. 


Valgkomitéen bør bestå av medlemmer som er uavhengige av styret og har kompetanse som er relevant for å vurdere kandidatenes egnethet.Hva er rollen til valgkomitéen?


Valgkomitéen nominerer passende kandidater til styreverv basert på deres kompetanse og erfaring. 


Dette sikrer et kompetent styre som kan håndtere selskapets utfordringer og ta informerte beslutninger. 


Valgkomitéen spiller derfor en sentral rolle i å sikre selskapets gode drift og utvikling.Hvorfor er valgkomitéen viktig?


En velvalgt valgkomité er avgjørende for å sikre en kvalifisert og uavhengig styresammensetning. 


Gjennom grundig evaluering og vurdering av potensielle kandidater, bidrar valgkomitéen til å redusere interessekonflikter og fremme en rettferdig og effektiv styring. 


Dette fører igjen til 

 • bedre beslutninger

 • økt tillit blant boligeierne 

 • en styrket deltakelse i fellesskapetHva gjør man i en valgkomité?


Arbeidet til en valgkomité innebærer viktige oppgaver for å sikre en grundig vurdering av kandidatene. 


Dette inkluderer:


 • Nominering: Valgkomitéen identifiserer potensielle kandidater blant boligselskapets medlemmer.

 • Innhenting av Informasjon: Komiteen samler inn relevant informasjon om kandidatene, som deres bakgrunn, erfaring og kvalifikasjoner.

 • Intervjuer: Valgkomitéen kan gjennomføre intervjuer med kandidatene for å få bedre innsikt i deres holdninger og motivasjon.

 • Vurdering: Medlemmene av valgkomitéen vurderer kandidatenes egnethet for de aktuelle vervene.

 • Innstilling: Basert på sin vurdering legger valgkomitéen frem en innstilling til generalforsamlingen eller årsmøtet.Hvem kan sitte i valgkomitéen?


Medlemmene i valgkomitéen bør ha relevant kompetanse og være uavhengige av styret. Noen viktige egenskaper inkluderer:


Erfaring: Kunnskap om boligselskapets drift og styrets rolle.


Mangfold: Forskjellig bakgrunn og kompetanse for bredere vurderinger.

Integritet: Evne til å håndtere konfidensiell informasjon og opptre nøytralt.


Analytiske ferdigheter: Vurdere kandidatenes egenskaper i tråd med behovene.


God kommunikasjon: Samarbeidsevner og effektiv kommunikasjon med komité og boligeiere.


Slik bidrar valgkomitéens kompetanse til en grundig vurdering av kandidater til styret.Valgkomitéen i borettslag vs. sameie: Er det forskjeller?


Selv om både borettslag og sameier bruker valgkomitéer for å velge medlemmer til ulike verv, er det noen forskjeller i hvordan disse komitéene opererer.Borettslag:

Valgkomitéen i et borettslag er normalt ansvarlig for å velge medlemmer til styret.

Valgkomitéens anbefalinger legges frem på generalforsamlingen, der det tas beslutninger om valg til styret.


Sameie:

Valgkomitéen i et sameie er ansvarlig for å nominere medlemmer til styret og andre verv.

Forslagene til kandidater og valgkomitéens anbefalinger presenteres på årsmøtet.Kan man trekke seg fra valgkomitéen?


Ja, det er mulig å trekke seg fra en valgkomité dersom man av ulike grunner ikke lenger kan eller ønsker å delta. Dette kan for eksempel skyldes tidsbegrensninger, endrede personlige forhold eller andre årsaker som gjør det utfordrende å utføre oppgavene som medlem av valgkomitéen.


Dersom et medlem av valgkomitéen ønsker å trekke seg, bør dette kommuniseres til resten av komitéen og til styret i boligselskapet. Det kan også være lurt å gi beskjed så tidlig som mulig, slik at valgkomitéen kan tilpasse seg endringer og finne en erstatter om nødvendig.OBF er her for deg


Som kunde i OBF står vårt erfarne team klart til å gi deg råd og veiledning om valgkomitéen. Vi hjelper deg med å sikre en effektiv og kompetent valgprosess. 


Kontakt oss i dag for profesjonell støtte og ekspertise innen boligforvaltning.

Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page