top of page

Forkjøpsrett enkelt forklart: En veiledning fra OBF

Ønsker du å vite mer om forkjøpsrett?

Hvis du er medlem av et boligbyggelag, eller ser etter boliger i borettslag som opererer med forkjøpsrett, da er det viktig å forstå hvordan forkjøpsrett fungerer. Her får du en enkel og grundig gjennomgang av hva forkjøpsrett er, og hvordan den brukes for å sikre deg drømmeboligen.

Sist oppdatert:

28. mai 2024

Dette får du vite om forkjøpsrett:Hva er forkjøpsrett?


Forkjøpsrett gir deg muligheten til å kjøpe en bolig til samme pris som selgeren har akseptert, uten å delta i en budrunde. Dette er en vanlig praksis i mange borettslag og kan være en stor fordel for mange.Hvordan får du forkjøpsrett?


Forkjøpsrett gjelder hovedsakelig to grupper:

 • Beboere i visse borettslag har forkjøpsrett på boliger som blir solgt i deres borettslag. • Medlemmer av boligbyggelag har forkjøpsrett på boliger tilknyttet boligbyggelaget.Er drømmeboligen du ønsker deg tilknyttet forkjøpsrett?


Da bør du følge stegene under.


 1. Meld interesse: Gjør dette innen meldefristens utløp. 2. Vent på budrunden: Len deg tilbake og vent til budrunden er over. 3. Bindende forkjøp: Ved fastprisavklaring er dette bindende hvis du har lengst ansiennitet. 4. Avgjør etter budrunde: Ved forhåndsavklaring bestemmer du deg etter budrunden om du vil matche høyeste bud.Hvordan bruker du forkjøpsretten?


Forkjøpsretten kan avklares på to måter: forhåndsavklaring og fastprisavklaring.


Forhåndsavklaring:

 • Boligen utlyses internt før salg.

 • Du kan melde interesse uten forpliktelser.

 • Etter budrunden får den med lengst ansiennitet tilbud om å kjøpe boligen til samme pris som høyeste bud.Fastprisavklaring:

 • Boligen utlyses etter at selgeren har akseptert bud.

 • Du kan tre inn i avtalen med samme pris og vilkår som vinnerbudet.

 • Her er det bindende å melde forkjøpsrett, og den med lengst ansiennitet får boligen.

 • Etter salget har beboerne 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett.


Hvordan foregår avklaring, og hva er de viktigste fristene og kravene til godkjenning?


Boliger utlyses internt i borettslag knyttet til OBF med en minimumsfrist på 15 dager. Avklaring kan ta opptil 20 dager i noen tilfeller. Dette kan variere fra boligbyggelag til boligbyggelag, men maksimal frist er 20 dager. For å benytte forkjøpsretten må du overholde meldefristene og ha finansieringsbevis klart. Søknad om godkjenning av ny andelseier sendes til borettslagets styre, som også har en frist på 20 dager.Hvilken strategi er best ved budrunder?


Når du har forkjøpsrett, kan det være lurt å benytte seg av ulike strategier avhengig av din ansiennitet. Her er to hovedstrategier:

 1. Strategi for medlemmer med kort ansiennitet:

  • Delta aktivt i budrunden: Nye medlemmer med kort ansiennitet kan bruke denne taktikken for å presse opp prisen.


  • Fordel: Ved å delta aktivt kan du skremme bort andre interessenter med lengre ansiennitet som kanskje ikke ønsker å betale en høyere pris.

  • Resultat: Dette kan øke dine sjanser til å sikre drømmeboligen ved at konkurrenter trekker seg fra budrunden.


 2. Strategi for medlemmer med lang ansiennitet:

  • Hold deg passiv i budrunden: Medlemmer med lang ansiennitet kan velge å avstå fra å delta aktivt i budrunden.

  • Fordel: Ved å holde seg passive, unngår du å presse opp prisen unødvendig.

  • Resultat: Du kan benytte forkjøpsretten til å tre inn i avtalen etter budrunden og kjøpe boligen til samme pris som høyeste bud, uten å ha bidratt til å øke prisen.Disse strategiene kan hjelpe deg med å maksimere fordelene av forkjøpsretten basert på din ansiennitet, enten ved å øke dine sjanser gjennom aktiv deltakelse eller ved å unngå prisøkninger gjennom en passiv tilnærming.


Er det forkjøpsrett på boliger i sameier?


I noen borettslag har medlemmer forkjøpsrett, noe som betyr at de kan kjøpe en bolig til samme pris som et akseptert bud uten å delta i budrunden. Dette gir en trygghet og fordel for medlemmene. I sameier finnes det derimot ingen forkjøpsrett. Boligene selges gjennom ordinære budrunder uten noen spesielle rettigheter for medlemmene, noe som kan føre til mer konkurranse og høyere priser. Imidlertid kan det i noen sameier være forkjøpsrett på garasjeplasser, hvor beboerne har fortrinnsrett til å kjøpe en garasjeplass når den selges. Dette gir beboerne muligheten til å sikre seg en ettertraktet parkeringsplass før den tilbys til eksterne kjøpere.


Les mer om: Ulike boligtyper

Hvordan sikrer du finansiering, og hva er kravene til forpliktelser?


For å benytte forkjøpsrett ved fastprisavklaring må du ha finansieringen klar og dokumentere dette skriftlig. Dette innebærer at du må ha et klart finansieringsbevis som viser at du kan dekke den totale kjøpesummen, noe som gir trygghet både for selgeren og boligbyggelaget. Ved forhåndsavklaring er det ingen krav til finansieringsbevis innen meldefristen, men det er fortsatt viktig å ha finansieringsbevis klart dersom du bestemmer deg for å benytte forkjøpsretten etter budrunden.


Det er også viktig å være oppmerksom på at det å melde forkjøpsrett ved fastprisavklaring er bindende. Dette betyr at når du melder forkjøpsrett etter at selgeren har akseptert et bud, forplikter du deg til å overta boligen til den avtalte prisen og vilkårene hvis ingen andre med bedre ansiennitet melder forkjøpsrett innen fristen. Dette krever at du har finansieringen på plass og er klar til å gjennomføre kjøpet, da du ikke kan trekke tilbake meldingen uten konsekvenser.
Hvordan fungerer ansiennitet?


Ansiennitet avgjør hvem som får boligen dersom flere melder forkjøpsrett. Medlemmer samler ansiennitet fra innmeldingsdatoen, og denne kan i noen tilfeller overføres til familiemedlemmer. Intern forkjøpsrett for beboere i borettslaget går foran ansiennitet i boligbyggelaget.Hvordan fungerer ansiennitetsoverføring?


Medlemskap og ansiennitet kan i noen tilfeller overføres mellom familiemedlemmer. Dette kan være spesielt nyttig for foreldre som ønsker å gi sine barn et forsprang på boligmarkedet. Det er viktig å merke seg at ansienniteten ikke kan overstige fødselsdatoen til den som overtar medlemskapet. Noen boligbyggelag lar medlemmer dele opp sin ansiennitet mellom flere familiemedlemmer.Hvordan påvirker forkjøpsretten hvis jeg arver en bolig i borettslag?


Forkjøpsrett ved arv gjelder ofte når en bolig overføres til en arving og senere skal selges videre. I slike tilfeller kan andre medlemmer av borettslaget ha forkjøpsrett, noe som betyr at de kan kjøpe boligen til samme pris som det høyeste budet som er akseptert. Dette sikrer at medlemmene får muligheten til å overta boligen før den tilbys til eksterne kjøpere. Det kan være lurt å sjekke vedtektene for det aktuelle borettslaget for å få detaljer om hvordan forkjøpsretten håndteres ved arvesaker.


Les mer om: Borettslag

Kan forkjøpsrett brukes på nybygg og boligprosjekter?


Forkjøpsrett kan også brukes ved nye boligprosjekter. Ved salgsstart får medlemmer velge bolig først basert på ansiennitet.Hva er felles forkjøpsrett?


Forkjøpsrett kan også benyttes på tvers av ulike boligbyggelag gjennom ordninger som felles forkjøpsrett. Dette samarbeidet gir medlemmer av ett boligbyggelag muligheten til å benytte sin forkjøpsrett på boliger tilknyttet andre boligbyggelag som er med i ordningen. Denne ordningen gir medlemmene større fleksibilitet og flere valgmuligheter i boligmarkedet.Hva er unntakene fra forkjøpsrett?


Forkjøpsretten gjelder ikke i alle situasjoner. Unntak inkluderer overføring av bolig til nær familie, som ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, søsken eller besteforeldre. Forkjøpsretten gjelder heller ikke ved overtakelse av bolig etter skilsmisse eller ved oppløsning av husstanden, og når boligen overføres til juridiske personer som stat eller kommune.Har du flere spørsmål?

Å forstå og utnytte forkjøpsrett kan være nøkkelen til å sikre seg drømmeboligen. Hos OBF får du og ditt boligselskap gode fordeler, og vårt erfarne team står klar til å hjelpe deg med spørsmål og veiledning.


Kontakt oss i dag for mer informasjon, og hvordan vi kan hjelpe deg og ditt boligselskap.

Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook

Nyeste artikler

bottom of page