top of page
Rens av takrenner

Rens av takrenner

Takrenneservice utfører rens og vedlikehold av takrenner og nedløpsrør. Jevnlig rens av takrenner forebygger risiko for dyre vannskader. OBFs kunder kan forvente opptil 20% rabatt på flere av tjenestene, samt fast avtalepris for tilkalling av lift for rask utbedring av tett takrenne/nedløpsrør, lekkasje, løs takstein o.l.

Rens av takrenner

Takrenner og nedløpsrør må renses og sjekkes jevnlig for å unngå risiko for dyre skader. Dette er et av de enkleste og viktigste tiltakene som kan gjøres for å hindre vannskader, f. eks. sprekker på murvegg, stygge flekker på fasade, fukt i kjeller, istapper om vinteren o.l.


Deres spesialitet er rens av takrenner og utbedring av tette nedløpsrør for borettslag og bygårder der beltegående lift må kjøres inn på trange plasser, eller der fortau må sperres av med skilt og sperremateriell. 


Arbeidet utføres alltid med lift for sikker tilkomst, i kombinasjon med noe klatring på tak med fallsikringsutstyr om nødvendig. 


Tett nedløpsrør – «hastejobb med lift»

Takrenneservice tilbyr utbedring av tett nedløpsrør som utføres med egnet lift samt bruk av utstyr for å utbedre tett nedløpsrør på en slik måte at det ikke skader varmekabler i takrenner. Tjenesten kan bestilles til fast avtalepris via telefon +47 96 00 33 33, post@takrenneservice.no eller via kontaktskjema på www.takrenneservice.no.


Deres tjenester:

  • Småjobber med lift

  • Rens av takrenner

  • Utbedring av tett nedløpsrør

  • Enkel visuell sjekk av takstein, evt. lime eller bytte ut ødelagt takstein

  • Enkle reparasjoner på takrenner, f. eks. liming av mindre lekkasjer

  • Montering av fuglepigger/duepigger på takrenner og gesimser

  • Søknad og skilting (behandles hos Bymiljøetaten i Oslo) 


Priser

Takrenneservice har faste priser og satser på flere av våre tjenester. Som kunde i OBF kan du forvente 10-20% på de fleste tjenester og produkter fra prisliste.

Rens av takrenner for en typisk bygård i Oslo med portrom inn til bakgård har en pakkepris med 20% rabatt til OBF-kunder. Ved større prosjekter tilbys gratis befaring. 

Dersom du ønsker en nærmere titt på prislisten med rabatterte priser, ta kontakt med Takrenneservice på post@takrenneservice.no eller +47 96 00 33 33.


Dokumentasjon av arbeidet

Bilder av arbeidet sendes per MMS til styreleder, og en kort rapport skrives som en oppsummering i faktura for dokumentasjon på utført vedlikehold. Kopi av denne kan sendes til styrets e-post. Forsikringsselskap krever ofte årlig rens eller sjekk av takrenner. 


Søknad og skilting (Avsperring av fortau)

I Oslo sentrum kan det være behov for å søke Bymiljøetaten i Oslo om å sperre av fortauet og/eller utplassere Parkering forbudt-skilt samt arbeidstillatelse for arbeid med lift på fortau. Takrenneservice bistår med søknad, skilting og ansvarlig person med godkjent Arbeidsvarslingskurs (AVK2).


Jevnlig vedlikehold

Takrenneservice anbefaler å sjekke takrennene flere ganger gjennom året for å påse at alt fungerer som det skal. I tillegg til å utføre rens av takrenner en gang i året, eller etter behov (vurdering), bør takrenner og nedløpsrør sjekkes visuelt fra bakkenivå når det regner kraftig. Dette kan utføres av vaktmester eller styret. 


- Påse at alt fungerer som det skal, og at det renner vann ut fra alle nedløpsrør. Vann som renner over takrenne og inn på vegg fører ofte til skade på vegg og gesimser. Det blir etter hvert synlig i form av sprekker i mur, løse deler og stygge merker på vegger eller gangvei. Jevnlig vedlikehold er derfor en billig forsikring mot dyre skader som ikke dekkes av forsikringen ved manglende vedlikehold. 


Takrenner fylles ofte opp av sand fra takstein, mose, ugress, leire fra virvelstøv, dueskitt, reir, blader og andre løse gjenstander. Dette oppstår hele året, og våren og sommeren er i de fleste tilfeller like godt egnet tidspunkt. 


Om Takrenneservice

Takrenneservice har utført rens av takrenner for borettslag og sameier i Oslo og omegn på fulltid siden 2017. De har nødvendig godkjenning fra Arbeidstilsynet med HMS-kort for Renholdsbransjen, samt godkjent liftkurs, fallsikringskurs, HMS-kurs, Arbeidsvarslingskurs (AVK2) for arbeid langs offentlig vei, m.m. Fullforsikret inntil 10 mill NOK. 


Har du spørsmål?

Har du spørsmål om arbeidet Takrenneservice kan tilby, ta kontakt med dem på telefon 96003300 eller send dem en e-post på post@takrenneservice.no.

bottom of page