top of page

Innkalling til generalforsamling: Når og hva må den inneholde?

Få kontroll på innkallingen til generalforsamlingen. Vi gir deg oversikt over frister og hva innkallingen må inneholde.

Sist oppdatert:

26. sep. 2023

Hva er en innkalling?


En innkalling til et årsmøte eller en generalforsamling er et formelt varsel til deltakerne om det kommende møtet. 


Den inneholder viktig informasjon om tid, sted og dagsorden for møtet. Innkallingen fungerer som en offisiell påminnelse og gir deltakerne en oversikt over hva som skal diskuteres og avgjøres på møtet.
Hva skal stå i innkallingen til en generalforsamling?


En innkalling til et årsmøte bør inneholde nødvendig informasjon for å sikre en effektiv og lovlig gjennomføring av møtet. Innkallingen må inkludere:


  • Dato, tidspunkt og sted: Klare opplysninger om når og hvor møtet finner sted.

  • Dagsorden: En oversikt over sakene som skal behandles på årsmøtet. Dette inkluderer godkjenning av årsregnskap, valg av styremedlemmer, budsjettbehandling, og andre relevante saker. Dagsorden inneholde både saker som er fremmet av styret og eiere.

  • Saksdokumenter: Eventuelle dokumenter, rapporter eller annen informasjon som er nødvendig for deltakerne å gjennomgå før møtet.En grundig utarbeidet innkalling sørger for at alle medlemmer er informert og forberedt på møtet.Last ned gratis mal for innkalling til generalforsamling

Vanlige feil i innkallingen

Når du utarbeider en innkalling til generalforsamling, er det viktig å være oppmerksom på noen vanlige feil som kan oppstå:


  • Feil dato og tid: Dobbeltsjekk dato og tid for å unngå forvirring.

  • Ufullstendig dagsorden: Pass på at dagsordenen inkluderer alle viktige saker.

  • For kort varsel: Sørg for å sende innkallingen innen den fastsatte fristen.

  • Manglende informasjon: Gi all nødvendig informasjon om møtet.

  • Feil i fullmakter: Følg prosedyrene for fullmakter nøye.Konsekvenser av ugyldig innkalling


Å ikke følge reglene for innkalling til generalforsamling kan føre til utfordringer for boligselskapet.


Ugyldige beslutninger:Beslutninger tatt på en generalforsamling som ikke er riktig innkalt, kan være ugyldige.


Ansvar: Styret og personen som har ansvar for innkallingen, kan holdes ansvarlige for eventuelle feil.


Økonomiske implikasjoner:Ugyldige beslutninger kan potensielt påvirke økonomien til boligselskapet negativt.


Det er viktig å forstå disse potensielle konsekvensene og ta riktige skritt for å unngå dem.Frist for innkalling til generalforsamling

Fristen for innkalling til generalforsamling og årsmøte er regulert av loven og selskapets vedtekter. 


I henhold til både eierseksjonsloven og borettslagsloven skal innkallingen til generalforsamling eller årsmøte sendes ut minst åtte dager før møtet skal avholdes. Obs! Det er ikke tillatt å sende innkallingen senere enn 20 dager før generalforsamlingen/årsmøtet skal avholdes.


Få profesjonell hjelp til innkallingen

Som kunde av OBF kan du være trygg på at innkallingen til generalforsamlingen blir håndtert profesjonelt og i henhold til alle nødvendige frister og krav. 


Du kan fokusere på ditt ansvar som styremedlem, vel vitende om at vi tar oss av den administrative byrden knyttet til innkallingen.


Er du ikke kunde hos oss? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

bottom of page