top of page

Energieffektivitet: Hva betyr det, og hvorfor det er viktig for boligeiere?

Oppdag hvordan du kan redusere energikostnadene og øke bærekraften der du bor med energieffektive løsninger.

Sist oppdatert:

4. jul. 2024

Dette får du vite om energieffektivitet: 


 1. Hva betyr energieffektivitet? 

 2. Hvorfor er energieffektivitet viktig? 

 3. Hva sier loven om energieffektivitet? 

 4. Hvilke tiltak kan implementeres for å øke energieffektiviteten? 

 5. Varmepumper: Energibesparende og miljøvennlige 

 6. Ny teknologi og innovative løsninger for energieffektivitet 

 7. Hvordan kan vi jobbe for å gjøre eiendommer mer energieffektive? 

 8. Konkrete steg for å implementere energieffektive løsninger  

 9. Hvordan påvirker energieffektivitet miljøet og bærekraften? 

 10. Økonomiske fordeler av å velge energieffektive løsninger 

 11. Hva betyr energimerking for? 

 12. Hvordan oppnå en høy energieffektivitetsklasse? 

 13. Hva er de vanligste spørsmålene om energieffektivitet? Hva betyr energieffektivitet? 


Energieffektivitet er et begrep som refererer til evnen til å oppnå en ønsket effekt, for eksempel oppvarming eller belysning, ved bruk av minimal energi. En energieffektiv bolig er designet og konstruert for å maksimere ytelsen samtidig som den minimerer energiforbruket. 


I Norge er begrepet energieffektivitet tett knyttet til lovgivning og reguleringer, spesielt innen bygge- og eiendomssektoren. Ifølge Plan- og bygningsloven er det et krav om at nye bygninger skal oppfylle visse energikrav for å sikre en bærekraftig utvikling. 


Energieffektivitet er viktig for sameier og borettslag av flere grunner. Det reduserer ikke bare energikostnadene, men bidrar også til å redusere miljøbelastningen ved å redusere energiforbruket og dermed CO2-utslippene. På lang sikt kan energieffektive tiltak også øke verdien på eiendommen og forbedre komforten for beboerne. 

 


Hvorfor er energieffektivitet viktig for borettslag og sameier? 


Energieffektivitet er en avgjørende betydning for borettslag og sameier av flere grunner. Først og fremst har disse organisasjonene ansvaret for å forvalte eiendommene sine på en måte som både er økonomisk bærekraftig og miljøvennlig. Ved å investere i energieffektive tiltak, kan de redusere energikostnadene betydelig på lang sikt, noe som frigjør midler til andre formål og bidrar til å stabilisere fellesutgiftene for beboerne. 


Videre er energieffektivitet viktig fordi det bidrar til å forbedre trivselen for beboerne. Bedre isolasjon, mer effektive oppvarmingssystemer og smarte energiløsninger kan bidra til å skape et mer behagelig innendørsmiljø året rundt, samtidig som det reduserer støy og bidrar til bedre inneklima. 


I tillegg har borettslag og sameier et ansvar for å bidra til å redusere klimaavtrykket og bevare miljøet. Ved å redusere energiforbruket og dermed CO2-utslippene, kan de spille en aktiv rolle i å bekjempe klimaendringene og oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål. 


Ler mer om: sameier og borettslag 

 


Hva sier loven om energieffektivitet i boliger? 


Loven har klare retningslinjer når det gjelder energieffektivitet i boligbygg. Plan- og bygningsloven, som er den sentrale loven innenfor bygg- og eiendomssektoren i Norge, fastsetter krav til energieffektivitet for nye bygninger. Disse kravene er utformet for å sikre at bygningene oppfyller visse standarder for energieffektivitet og bærekraft. 


I tillegg til Plan- og bygningsloven, kan lokale forskrifter og energi- og klimaplaner også inneholde spesifikke krav og retningslinjer for energieffektivitet i boligbygg. Det er derfor viktig for sameier og borettslag å være kjent med gjeldende lovgivning og forskrifter på dette området. 


For å oppfylle kravene til energieffektivitet i boligbygg, kan det være nødvendig å implementere ulike tiltak og løsninger. Dette kan inkludere investeringer i bedre isolasjon, mer effektive oppvarmingssystemer, installasjon av energieffektive vinduer og dører, samt bruk av smarte energiløsninger og teknologier. 


Kontakt oss om du ønsker juridisk rådgivning. 

 

Hvilke tiltak kan implementeres for å øke energieffektiviteten i boliger? 


Det er en rekke tiltak som sameier og borettslag kan implementere for å øke energieffektiviteten til sine eiendommer. Disse tiltakene kan bidra til å redusere energiforbruket, senke energikostnadene og forbedre bærekraften til byggene. 


 • Bedre isolasjon:  


 Investering i høykvalitets isolasjonsmaterialer for vegger, tak og gulv kan redusere varmetapet og dermed behovet for oppvarming.  


 • Energisparende vinduer og dører:  

 Bytte til energieffektive vinduer og dører kan redusere varmetapet og forbedre inneklimaet.  


 • Effektive oppvarmingssystemer:  

 Installering av moderne og energisparende oppvarmingssystemer, som varmepumper eller fjernvarme, kan redusere energiforbruket.  


 • Smart styringssystem:  

 Bruk av smarte termostater og styringssystemer kan optimalisere energiforbruket ved å tilpasse oppvarmingen etter behov og preferanser. 

 

 • Energibesparende belysning:  

 Bytte til LED- eller energisparende lyspærer kan redusere strømforbruket til belysning.  


 • Solenergi og annen fornybar energi:  

Installering av solcellepaneler eller annen fornybar energiteknologi kan bidra til å produsere egen energi, og redusere avhengigheten av konvensjonelle energikilder.  


Ved å implementere disse tiltakene kan sameier og borettslag redusere energiforbruket og CO2-utslippene til sine eiendommer, samtidig som de oppnår økonomiske besparelser på lang sikt.  


 

Varmepumper: Energibesparende og miljøvennlige løsninger 


Hva er en varmepumpe?  


En varmepumpe fungerer ved å hente varme fra omgivelser som luft, jord eller vann, og deretter overføre denne varmen inn i boligen. Dette skjer ved hjelp av en kompressor og en væske/gass som absorberer og frigjør varme. Varmepumpen kan også reverseres for å fungere som en aircondition om sommeren. 


En varmepumpe er en svært effektiv enhet som bidrar til å overføre varme fra kaldere omgivelser til varme steder ved hjelp av en minimal mengde energi. Denne teknologien kan brukes til både oppvarming og kjøling av boliger, og det er flere fordeler ved å velge varmepumper som oppvarmingsløsning. 


Fordeler med varmepumper: 


 • Energibesparelse: 

  Varmepumper kan betydelig redusere oppvarmingskostnadene sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingsmetoder som elektriske varmeovner eller olje-/gasskjeler.   


 • Miljøvennlig:  Varmepumper bruker fornybare energikilder som luft, jord og vann, og dermed har de lavere CO2-utslipp sammenlignet med fossile brensler. Dette bidrar til å redusere den totale miljøpåvirkningen.  

 • Komfort:  Varmepumper gir jevn varme og kan også brukes til kjøling om sommeren, noe som øker komforten i boligen året rundt.  

 • Økonomisk støtte:  Enova og andre institusjoner tilbyr støtteordninger som kan redusere installasjonskostnadene for varmepumper, noe som gjør dem til en mer attraktiv investering for boligeiere. 


Restriksjoner og hensyn: 


Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle restriksjoner eller retningslinjer fra lokale myndigheter, som for eksempel Oslo kommune, byantikvaren eller lignende, når det gjelder installasjon av varmepumper. Noen områder kan ha begrensninger på plassering eller utforming av utendørsenheter, eller krav til tillatelser eller godkjenninger før installasjonen kan gjennomføres. 


Typer varmepumper: 


 • Luft-til-luft varmepumper 

 • Luft-til-vann varmepumper 

 • Væske-til-vann varmepumper 


Hver av disse typene har sine egne fordeler og egner seg til forskjellige typer boliger og oppvarmingsbehov. Det kan være lurt å konsultere en fagperson for å finne den beste løsningen for din spesifikke situasjon og behov. 

 

Ny teknologi og innovative løsninger for energieffektivitet 


Det skjer stadig innovasjon innen energieffektivitet som kan være til nytte for sameier og borettslag. Ny teknologi og innovative løsninger gir muligheter for å redusere energiforbruket ytterligere, og øke bærekraften til boliger. 


 • Smarthjem-teknologi:   

Intelligente systemer som styrer oppvarming, belysning og andre elektriske apparater basert på behov og preferanser, kan bidra til å optimalisere energiforbruket i boliger.  


 • Energieffektive apparater:   

Investering i hvitevarer og elektriske apparater med lavt energiforbruk, for eksempel energimerkede kjøleskap, fellesvaskeri, vaskemaskiner og tørketromler, kan bidra til å redusere strømforbruket i husholdningen.  


 • Bygningsintegrerte solcellepaneler: Integrerte solcellepaneler i taket eller fasaden på bygningen kan generere ren og fornybar energi direkte fra solen, og dermed redusere behovet for konvensjonell strømforsyning.  


 • Energieffektive materialer: Utviklingen av nye materialer med bedre isolasjonsegenskaper og lavere miljøpåvirkning kan bidra til å forbedre energieffektiviteten til bygg og redusere behovet for oppvarming og kjøling.  


Ved å utforske og implementere ny teknologi og innovative løsninger for energieffektivitet, kan sameier og borettslag oppnå ytterligere besparelser og redusere sin miljøpåvirkning. 

 Hvordan kan borettslag og sameier jobbe for å gjøre sine eiendommer mer energieffektive? 


Borettslag og sameier har en sentral rolle i å sikre energieffektiviteten til sine eiendommer. Det er flere konkrete tiltak de kan gjennomføre for å redusere energiforbruket og øke bærekraften. 


 • Energigjennomgang og analyse:   

Start med å gjennomføre en grundig gjennomgang av bygningene for å identifisere områder med potensiale for energieffektivisering. Dette kan inkludere vurdering av isolasjon, oppvarmingssystemer, belysning og ventilasjon.  

 • Utarbeide en energiplan:   

Basert på gjennomgangen kan borettslaget eller sameiet utarbeide en energiplan som identifiserer konkrete tiltak for å forbedre energieffektiviteten til eiendommene. Planen bør inkludere målsetninger, tidsrammer og budsjett for gjennomføring av tiltakene.  

 • Involvere beboerne:   

Det er viktig å involvere beboerne i prosessen med å øke energieffektiviteten til eiendommene. Informer og engasjer beboerne om viktigheten av energisparing, og hvordan de kan bidra til å redusere energiforbruket i sine boliger.  

 • Implementere energieffektive tiltak:   

Gjennomfør tiltakene som er identifisert i energiplanen, for eksempel å forbedre isolasjonen, bytte til energisparende belysning, oppgradere oppvarmingssystemer og installere solcellepaneler.  

 • Overvåking og evaluering: Etter at tiltakene er implementert, er det viktig å overvåke og evaluere resultatene for å sikre at målene for energieffektivitet oppnås. Dette kan omfatte regelmessig avlesning av energiforbruket for å sammenligne med tidligere perioder.  

Ved å ta disse konkrete stegene kan borettslag og sameier jobbe aktivt for å gjøre sine eiendommer mer energieffektive og bærekraftige.  

 

Konkrete steg for å implementere energieffektive løsninger  


Når borettslag og sameier har identifisert energieffektive tiltak og utarbeidet en plan, er det viktig å implementere disse tiltakene på en effektiv og praktisk måte. Her er noen konkrete steg for å gjennomføre energieffektive løsninger i praksis: 


 • Velg pålitelige leverandører og entreprenører:   

Det er viktig å velge pålitelige og erfarne leverandører og entreprenører som kan utføre arbeidet på en kvalitetsmessig og kostnadseffektiv måte. Sørg for å innhente flere tilbud og sammenligne priser og referanser før du tar en beslutning.  

 • Søk om eventuelle støtteordninger og tilskudd:  

 

Utforsk mulighetene for å søke om offentlige eller private støtteordninger og tilskudd for energieffektive tiltak. Dette kan bidra til å redusere kostnadene og gjøre det mer økonomisk attraktivt å gjennomføre tiltakene.  

 • Planlegg og koordiner arbeidet:  

 

Utarbeid en detaljert plan for gjennomføringen av tiltakene, inkludert tidspunkt for arbeidet, logistikk og eventuelle forberedelser som må gjøres på forhånd. Koordiner arbeidet med beboerne for å minimere ulemper og forstyrrelser.  

 • Gjennomfør nødvendig opplæring og informasjon:  

 

Sørg for at beboerne og driftspersonell får nødvendig opplæring og informasjon om de nye energieffektive løsningene som implementeres. Dette kan omfatte opplæring i bruk av smarte styringssystemer, vedlikehold av solcellepaneler og andre relevante emner.  

Ved å følge disse stegene kan borettslag og sameier effektivt implementere energieffektive løsninger og oppnå betydelige besparelser på energikostnadene. 

 

Hvordan påvirker energieffektivitet miljøet og bærekraften? 


Energieffektivitet spiller en avgjørende rolle i å redusere miljøpåvirkningen og fremme bærekraftig utvikling. Ved å redusere energiforbruket i boliger, kan energieffektivitet bidra til å redusere utslipp av klimagasser og andre miljøskadelige stoffer. Her er noen måter energieffektivitet påvirker miljøet og bærekraften: 

 • Reduksjon av klimagassutslipp:  

 

Et av de største bidragene til energieffektivitet er reduksjonen av klimagassutslipp. Ved å redusere behovet for fossile brensler til oppvarming og strømproduksjon, kan energieffektivitet bidra til å redusere utslipp av CO2 og andre drivhusgasser som bidrar til global oppvarming og klimaendringer.  

 • Beskyttelse av naturressurser:  

 

Energisparing bidrar også til å bevare verdifulle naturressurser, som kull, olje og naturgass, som brukes til å produsere energi. Ved å redusere forbruket av disse ressursene, kan energieffektivitet bidra til å bevare dem for fremtidige generasjoner.  

 • Reduksjon av avfall og forurensning:  

 

Energieffektivitet kan også bidra til å redusere mengden avfall og forurensning som genereres av energiproduksjon og forbruk. Ved å bruke mindre energi, reduseres behovet for å utvinne og bearbeide råmaterialer, noe som kan redusere avfall og forurensning i produksjonsprosessen.  

 • Fremme bærekraftig utvikling:  

 

Ved å redusere miljøpåvirkningen av energiproduksjon og forbruk, kan energieffektivitet bidra til å fremme bærekraftig utvikling på lokal, nasjonal og global skala. Dette kan omfatte reduksjon av luft- og vannforurensning, beskyttelse av økosystemer og fremme sosial rettferdighet og økonomisk vekst. 

Gjennom implementering av energieffektive tiltak og løsninger kan borettslag og sameier spille en aktiv rolle i å redusere miljøpåvirkningen og fremme bærekraftig utvikling.  

 

Økonomiske fordeler av å velge energieffektive løsninger 


Å velge energieffektive løsninger kan ikke bare være gunstig for miljøet, men det kan også gi betydelige økonomiske fordeler på lang sikt. Her er noen av fordelene som kan oppnås: 

 • Reduserte energikostnader:  

 

En av de mest åpenbare økonomiske fordelene ved å velge energieffektive løsninger er reduksjonen av energikostnadene. Ved å redusere energiforbruket, kan sameier og borettslag oppnå betydelige besparelser på strøm- og oppvarmingskostnader over tid.  

 • Økt eiendomsverdi:  

 

Energimerkede og energieffektive boliger har ofte høyere markedsverdi enn mindre energieffektive eiendommer. Potensielle kjøpere er ofte villige til å betale mer for en bolig som er billigere å drive, og som gir lavere månedlige utgifter.  

 • Lavere vedlikeholdskostnader:  

 

Energisparende tiltak, som for eksempel bedre isolasjon og mer effektive oppvarmingssystemer, kan også bidra til å redusere behovet for løpende vedlikehold og reparasjoner. Dette kan resultere i lavere totale utgifter til eiendomsvedlikehold over tid.  

 • Tilskudd og støtteordninger:  

 

Det kan være offentlige tilskudd og støtteordninger for energieffektive oppgraderinger og investeringer i boliger. Disse tilskuddene kan bidra til å redusere kostnadene ved å implementere energisparende tiltak.  

 • Fremtidssikring mot økende energipriser:  

 

Ved å investere i energieffektive løsninger, kan sameier og borettslag også beskytte seg mot fremtidige økninger i energipriser. Jo mer uavhengig en eiendom er av fossile brensler, jo mindre påvirket vil den være av svingninger i energimarkedet.  

Ved å ta hensyn til disse økonomiske fordelene kan sameier og borettslag ta informerte beslutninger om å investere i energieffektive løsninger.  

 

Hva betyr energimerking? 


Energimerking er et verktøy som brukes til å vurdere energieffektiviteten til boliger. Den gir boligeiere og potensielle kjøpere informasjon om hvor energieffektiv en eiendom er, og hva som kan gjøres for å forbedre energieffektiviteten ytterligere. 

Her er hva energimerking betyr: 

 • Identifisering av energiytelse:  

 

Energimerkingen gir en vurdering av den faktiske energiytelsen til en bolig, vanligvis på en skala fra A til G, der A representerer høyeste energieffektivitet og G representerer laveste.  

 • Informasjon om energiforbruk:  

 

Energimerkingen gir også informasjon om det estimerte årlige energiforbruket til eiendommen, samt estimerte kostnader knyttet til dette forbruket. Dette gir boligeiere en bedre forståelse av hvor mye energi eiendommen bruker, og hvor mye det koster å opprettholde den.  

 • Anbefalinger for forbedringer:  

 

Energimerkingen inneholder vanligvis også anbefalinger for energieffektive forbedringer som kan gjøres for å redusere energiforbruket og forbedre energiytelsen til eiendommen. Dette kan inkludere tiltak som bedre isolasjon, oppgradering av oppvarmingssystemer og installering av solcellepaneler.  

 • Krav til energimerking:  

 

I Norge er det lovpålagt å ha en energimerkeattest ved salg av boliger. Energimerkingen må utføres av en sertifisert energirådgiver. 

 

Ved å ta hensyn til energimerkingen kan borettslag og sameier få verdifull informasjon om energiytelsen til sine eiendommer og identifisere muligheter for å forbedre energieffektiviteten.  

 

Hvordan oppnå en høy energieffektivitetsklasse? 

Å oppnå en høy energieffektivitetsklasse for boliger krever en grundig tilnærming til energieffektivitetsforbedringer og implementering av nødvendige tiltak.  

Her er noen steg som sameier og borettslag kan ta for å oppnå en høy energieffektivitetsklasse: 

 • Energigjennomgang og analyse:  

 

Start med å gjennomføre en energigjennomgang og analyse av bygningen for å identifisere områder med potensiale for energieffektivitetsforbedringer. Dette kan inkludere vurdering av isolasjon, oppvarmingssystemer, ventilasjon og belysning.  

 • Implementering av energieffektive tiltak:  

 

Basert på resultatene fra energigjennomgangen, implementer energieffektive tiltak som er identifisert for å forbedre energieffektiviteten til bygningen. Dette kan inkludere tiltak som bedre isolasjon, oppgradering av oppvarmingssystemer, installering av solcellepaneler og energisparende belysning.  

 • Involvering av beboere og styremedlemmer:  

 

Det er viktig å involvere beboere og styremedlemmer i prosessen med å oppnå en høy energieffektivitetsklasse for bygget. Informer og engasjer dem om viktigheten av energisparing og hvordan de kan bidra til å redusere energiforbruket i sine leiligheter.   

 • Kontinuerlig oppfølging og overvåking:  

 

Etter at energieffektive tiltak er implementert, er det viktig å kontinuerlig overvåke og følge opp energiforbruket i bygningen for å sikre at de ønskede energibesparelsene oppnås. Dette kan inkludere regelmessig avlesning av energiforbruket og for å sammenligne med tidligere perioder.  

 • Sertifisering og energimerking:  

 

Til slutt kan man vurdere å søke om sertifisering og energimerking for bygningen for å dokumentere den oppnådde energieffektivitetsklassen. Dette kan bidra til å øke verdien og attraktiviteten til eiendommen ved salg eller utleie.  

Ved å følge disse stegene og implementere energieffektive tiltak kan sameier og borettslag oppnå en høy energieffektivitetsklasse for sine boligbygg, og dermed redusere energiforbruket og kostnadene samtidig som de bidrar til å bevare miljøet. 

  

Vanlige spørsmål om energieffektivitet 

Her er noen vanlige spørsmål og svar om energieffektivitet som kan hjelpe til med å forstå og implementere energieffektive tiltak: 

 • Hva er energieffektivitet? 

 

Energieffektivitet refererer til evnen til å oppnå ønsket ytelse eller effekt ved å bruke minimal mengde energi. I boliger handler dette om å redusere energiforbruket samtidig som man opprettholder komfort og funksjonalitet.  

 • Hvordan kan energieffektivitet bidra til å redusere energikostnadene? 

 

Energisparende tiltak og løsninger kan redusere behovet for oppvarming, kjøling og elektrisitet, noe som resulterer i lavere energikostnader over tid.   

 • Hva er de mest effektive tiltakene for å øke energieffektiviteten i boliger? 

 

Noen av de mest effektive tiltakene inkluderer bedre isolasjon, oppgradering av oppvarmingssystemer, installering av energieffektive vinduer og dører, og bruk av smarte styringssystemer.  

 • Hvordan kan borettslag og sameier få støtte til energieffektivitetsprosjekter? 

 

Borettslag og sameier kan søke om offentlige tilskudd og støtteordninger for energieffektive oppgraderinger og investeringer. Det kan også være muligheter for å få økonomisk støtte fra energiselskaper og andre organisasjoner, som for eksempel Enova.  

 • Hva er forskjellen mellom energimerking og energivurdering? 

 

Energimerking er en vurdering av energiytelsen til en bolig, mens energivurdering er en grundig gjennomgang av energiforbruket og mulige energisparende tiltak.  

 • Hvordan kan jeg finne ut hvilken energieffektivitetsklasse min bolig har? 

 

Energimerkingen til en bolig kan utføres av en sertifisert energirådgiver, og energiklassen vil bli angitt på energiattesten. 

 

Lurer du på noe mer? 


Kontakt oss i OBF i dag for skreddersydde råd og løsninger som passer dine behov. La oss sammen gjøre ditt boligselskap til det bedre. 
Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page