NY KUNDE


VURDERER DERE Å BYTTE FORRETNINGSFØRER?

Er du styremedlem i et borettslag, sameie eller boligaksjeselskap, vil vi gjerne at du kontakter oss i OBF for å få et tilbud på forretningsførsel. Med over 60 års erfaring som forretningsfører vet vi hvordan det er å drifte et boligselskap og kjenner godt til hvilke utfordringer styrene har i hverdagen.

Våre kunder skal kunne planlegge langsiktig og fokusere på det de er gode til, mens vi tar hånd om mange av de praktiske daglige oppgavene og bistår med å realisere langsiktige mål. Som deres rådgiver ønsker vi at dere utfordrer oss på løsninger, leveringstider og kvalitet.


Stiftelse av nye boligselskap

Når det etableres nye boliger kan OBF bistå med hele eller deler av prosessen. Utbyggere, meglere, entreprenører eller advokater kan gjennom et samarbeide med OBF få bistand til hele eller deler av stiftelses- og etableringsprosessen som omfatter:

 • Valg av selskapsform
 • Utforming av vedtekter
 • Seksjonering
 • Forslag til driftsbudsjett
 • Beregning av felleskostnader
 • Innkalling og gjennomføring av konstituerende møte
 • Registrering av selskapene i Brønnøysundregistrene
 • Inngåelse av bank-, forsikring- og driftsavtaler
 • Vurdering av avtalerettslige forhold som er aktuelle ved etablering av boligseksjoner, næringsseksjoner og parkeringshus m.m.

Vi gir råd om valg av selskapsform og styringsmodeller for fellesareal. Vi hjelper dere med vår faglige og uavhengige vurdering av avtalerettslige forhold som er aktuelle ved etablering av boliger, næringsseksjoner, parkeringshus eller lignende. I tillegg kan vi utarbeide avtaler som regulerer forholdet mellom beboere slik at alt er klart før leilighetene selges.KONTAKT OSS FOR TILBUD


KONTAKTSKJEMA


VI HJELPER DERE Å BYTTE FORRETNINGSFØRER


 1. Kontakt oss for tilbud på forretningsførsel og regnskapstjenester.
 2. Etter signering av avtale bistår vi  dere med overgangen. 
 3. Før oppstart vil dere bli invitert til et oppstartsmøte for at vi skal bli  bedre kjent med boligselskapet og for å etablere felles rutiner.

 

Powered by: Bloc